Aká bola prvá dáma Československa?

Charlotta Masarykova
Charlotta Masarykova

V týchto dňoch si pripomíname sté výročie vzniku Československa. V médiách sa rozpráva najmä o politických pomeroch a o hlavných predstaviteľov spoločného štátu Čechov a Slovákov. A to predovšetkým o prvom prezidentovi, Tomášovi Garrigue Masarykovi a generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Aká bola však prvá dáma Československa, manželka prvého prezidenta Masaryka?

Charlotte Garrigue sa narodila v americkom Brooklyne, v štáte New York v roku 1850 ako tretia z jedenástich detí. Jej otec Rudolph Pierre Garrigue bol bohatý obchodník, spolumajiteľ poisťovne. Charlotta sa už ako mladá zaujímala o umenie, najmä o hudbu. V 17 rokoch preto odišla študovať hru na klavír do Lipska. Chcela sa stať profesionálnou klaviristkou, ale cvičením si poškodila ruku natoľko, že nemohla v štúdiu pokračovať, a preto se vrátila naspäť do USA.

Stretnutie s Masarykom

V USA študovala matematiku a vyučovala hru na klavír, zostala však v kontakte s rodinou, u ktorej v Lipsku bývala a občas sa tam aj vracala. Pri jednej z návštev sa po prvý raz stretla s Tomášom Masarykom, ktorý býval v Lipsku po absolvovaní doktorátu. Spájal ich spoločný záujem o filozofiu, chodili do divadla, a tak sa spriatelili. Tomáš ju neskôr požiadal cez dopis o ruku, ale Charlotta si musela tento vzťah vybojovať. Otec ju od sobáša odrádzal pre veľké spoločenské rozdiely. Ona žila v Spojených štátoch, a Tomáš v Habsburskej monarchii, kam mala potom svojho muža nasledovať. Napriek tomu sa zasnúbili a uzavreli v New Yorku sobáš. Spoločne odišli do Viedne, kde sa Charlotta začala učiť po česky.

Prečítajte si aj o prestížnom Česko-Slovenskom plese v Prahe.

Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk s manželkou Charlottou v roku 1920

Prvé roky mladomanželov

Manželia sa neskôr presťahovali do Prahy, kde Masaryk dostal miesto profesora na univerzite. Obaja vniesli do pražských pomerov čerstvý vietor. Žena vyučujúceho na univerzite prekvapovala študentov a verejnosť svojim sebavedomím a pritom skromným vystupovaním. Neznášala oslovovanie v štýle “ruku bozkávam, milosťpani”, ale nechávala sa oslovovať pani Masaryková.

Charlotte Masaryková tiež pôsobila v ženskom hnutí. Najprv v Americkom klube dám, neskôr v ženskej sekcii Sokola. Podporovala rozvoj českého ženského školstva. Prispievala do amerických novín, zúčastňovala sa kultúrneho života, perfektne ovládala češtinu a zoznámila sa s dielami tamojších spisovateľov. Veľmi si obľúbila napríklad Boženu Němcovú a jej Babičku. Objavila hudbu Bedřicha Smetanu a publikovala na jeho podporu veľa článkov.

Prvá svetová vojna

Po vypuknutí prvej svetovej vojny Masaryk s dcérou odišli do exilu, kde sa do konca prvej svetovej vojny snažil o presadenie samostatného štátu. Počas neprítomnosti bol potom odsúdený k smrti za velezradu. Charlotte Masaryková zostala s troma deťmi v rakúsko-uhorskej Prahe a čoskoro sa stala predmetom policajného dohľadu a politického nátlaku.

Na konci vojny Charlotte Masaryková trpela srdečnou slabosťou a depresiami, a bola hospitalizovaná v sanatóriu. Zo sanatória ju po svojom návrate po vojne vyzdvihol prezident Masaryk.

masarykovci
Alica, Ján a ich mama Charlotte Masaryková

Nový život po vojne

Po vzniku Československa sa z rodiny, ktorá bola odsudzovaná, stala vysoko vážená prvá rodina, uprostred nového štátu. Masarykovci sa presťahovali na Hrad a bývali aj na zámku v Lánoch.

Charlotta Masaryková sa zasadila o to, aby v prvej ústave Československa z roku 1920 bola žena vo všetkých oblastiach rovná mužom. V tom roku sa spoločne s prezidentom Masarykom zúčastnila aj volieb. Mala však už nalomené zdravie, a tak úlohu prvej dámy prevzala ich prvorodená dcéra Alica.

Po mozgovej mŕtvici v roku 1923 Charlotte zomrela na zámku v Lánoch ako sedemdesiatdva ročná.Tam mala štátny pohreb a až do smrti T. G. Masaryka v roku 1937 odpočívala uprostred lánskeho cintorína na mieste, ktorá si sama vybrala.

Masaryk a jeho názor na rovnoprávnosť

Masaryk pristupoval k ženám úplne inak ako väčšina jeho súčasníkov. Svoju ženu bral ako rovnocenného partnera, s ktorým riešil všetky problémy. Masaryk navyše po svadbe z úcty k svojej žene prijal jej meno Garrigue. Spolu mali 5 detí, jedno z nich zomrelo už pár mesiacov po narodení. Zaujímavosťou je, že deň matiek sa začal v prvej Československej republike ako oslava materstva vďaka tomu, že si ich dcéra Alica chcela uctiť pamiatku svojej matky Charlotty.

“Žena – to bolo jej presvedčenie – nežije len pre muža a muž nežije len pre ženu: obaja majú hľadať zákony Božie a uskutočňovať ich,” spomínal na ňu Tomáš Garrigue Masaryk.