Ako si stanoviť ciele? Tipy na stanovenie reálneho cieľa, ktorý vás posunie

0
Ako si stanoviť ciele? Tipy na stanovenie reálneho cieľa, ktorý vás posunie
pixabay.com

Existuje mnoho spôsobov, ako pracovať na sebarozvoji a sebazdokonaľovaní, ale stanovenie konkrétnych cieľov osobného rastu môže zvýšiť pravdepodobnosť úspechu. Keď vám život naloží prekážky, mať cieľ, ku ktorému sa často vraciate, vám pomôže resetovať sa, znova sa namotivovať a dobiť energiu.

Tiež vám dáva motiváciu a zodpovednosť, aby ste sa sústredili a pokračovali vo svojich plánoch. Stanovenie cieľov môže niekedy vyzerať ako skľučujúca úloha. Preto je užitočné mať plán, ktorý vás bude sprevádzať na ceste.

Teória stanovovania cieľov

Ako väčšina teórií v psychológii, aj teória stanovovania cieľov začala myšlienkami od Dr. Edwina A. Locka v jeho článku Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Vysvetlil v ňom potrebu jasných a konkrétnych cieľov, ktoré sú náročné a monitorované pravidelnou spätnou väzbou a pokrokom.

Locke spolu s doktorom Garym Lathamom prišli s piatimi princípmi efektívneho stanovovania cieľov. Tieto princípy, medzi ktoré patrí jasnosť, výzva, odhodlanie, spätná väzba a zložitosť úloh, sú nevyhnutnými súčasťami pri stanovovaní, práci na dosiahnutí cieľa a jeho dosahovaní.

Jasnosť: ciele by mali byť jasné a dobre definované.
Výzva: ciele by mali byť dosiahnuteľné, ale zároveň pre vás náročné.
Záväzok: mali by ste sa plne zaviazať k svojim cieľom, aby ste ich dosiahli.
Spätná väzba: mali by ste pravidelne hodnotiť a uvažovať o svojich cieľoch, aby ste zostali na správnej ceste.
Zložitosť úloh: mali by ste si dať čas a priestor na dosiahnutie komplexných cieľov.

Okrem toho výskum profesorky psychológie Dr. Gail Matthews poukazuje na súvislosť medzi zapisovaním si cieľov a prípadným úspechom, a nie len ich formulovaním a uchovávaním v hlave.

Prečítajte si: 18 tipov ako sa motivovať

pisanie
pixabay.com

Ako ste motivovaní?

Ak ste si niekedy stanovili cieľ a skončili ste predtým, než ste uvideli nejaké výsledky, potom veľmi dobre viete, že na zmenu je potrebné viac než len sila vôle. Licencovaná psychologička Catherine Jackson hovorí, že stanovenie a dosiahnutie cieľov si vyžaduje motiváciu, premyslenie plánu a spôsoby, ako sa orientovať v možných problémoch, ktoré môžu nastať.

Podľa Americkej psychologickej asociácie (APA) výskum ukazuje, že na dosiahnutie cieľov existujú tri faktory:

  • Motivácia k zmene
  • Ochota sledovať správanie
  • Sila vôle uskutočniť to

Všetky tri majú svoje miesto v rámci cieľov SMART, čo je skratka, ktorá znamená špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické alebo relevantné a včasné a hmatateľné.

Špecifické

Keď si stanovíte svoj cieľ, nastavíte sa na úspech. Odpovedzte si na otázku kto, čo, kde, kedy, kto a prečo, a budete konkrétnejší o svojom cieli.

Merateľné

Aké kritériá použijete, aby ste sa uistili, že napredujete? Ako zistíte, či ste úspešní? Ako zistíte, či potrebujete vykonať úpravy? Mať cieľ, ktorý môžete merať, vám pomôže zostať na správnej ceste a dosiahnuť všetky termíny, ktoré si stanovíte.

Dosiahnuteľné

Je cieľ, ktorý si stanovujete, taký, ktorý môžete dosiahnuť? Aj keď nechcete, aby bol úplne jednoduchý, chcete sa vyhnúť nastaveniu cieľov, ktoré sú mimo vášho dosahu.

Realistické alebo relevantné

To ide spolu s dosiahnuteľným. Je váš cieľ relevantný pre váš život a dokážete ho reálne dosiahnuť na základe vašich súčasných okolností? Môže to byť cieľ, ktorý ste si stanovili už predtým a nedosiahli ste ho, pretože v tom čase to nebolo reálne. Ale teraz, za iných okolností, môže byť tento cieľ teraz reálny.

Včasné a hmatateľné

Aby bol cieľ realistický, musí byť zakotvený v časovom rámci a musí byť skutočný alebo hmatateľný.

Rozvíjanie cieľov podľa bodov SMART je rozhodujúce pre úspech. Často sa obmedzujete na „čo“ a „ako“ vašich cieľov. Ale aby boli vaše ciele efektívne, musíte tiež nájsť svoj účel alebo „prečo“ toho, čo poháňa vašu motiváciu.

Stanovenie vašich cieľov

Ciele si môžete stanoviť v ktorejkoľvek časti svojho života. Niektoré z bežnejších oblastí zahŕňajú zdravie, kariéru, financie a vzdelávanie. Tieto širšie kategórie vytvárajú pôdu pre menšie ciele, na ktorých budete pracovať ročne, mesačne a denne.

Aj keď niektoré z vašich cieľov môžu patriť do týchto kategórií, je dôležité si uvedomiť, že ciele sebarozvoja zahŕňajú aj také veci, ako je naučiť sa maľovať alebo naučiť sa hrať golf. Nemusíte sa obmedzovať na tie najočividnejšie časti svojho života.

Nájdite si čas na premýšľanie o svojich vášňach a záujmoch. Premyslite si nejaké nápady týkajúce sa vecí, ktoré vás vzrušujú. Zamyslite sa a pokúste sa identifikovať, či je niečo, čo ste vždy chceli urobiť, ale strach z neznámeho – alebo strach zo zlyhania vám zabránil riskovať. Nápady, ktoré vygenerujete z týchto brainstormingových aktivít, sú ako vodítka, ktoré vám môžu pomôcť zúžiť zameranie a stanoviť si konkrétnejšie ciele.

Prečítajte si: Novoročná inšpirácia s akčnými ženami už 26. januára

pixabay.com

Opýtajte sa sami seba prečo

Ďalším krokom, ktorý budete chcieť urobiť, je položiť si otázku „prečo“ je pre vás tento cieľ dôležitý. Napríklad, ak chcete dokončiť vysokoškolské vzdelanie, stanovenie menších cieľov, ktoré sa točia okolo „prečo“, vám pomôže rýchlejšie sa tam dostať. Ak chcete definovať svoje dôvody, položte si tieto tri otázky:

  • Prečo je pre mňa ukončenie štúdia dôležité?
  • Prečo na tom dôvode záleží?
  • Prečo tak silno cítim tento dôvod?

Keď budete mať lepšiu predstavu o svojom „prečo“, je čas urobiť ešte jedno sebahodnotenie. Ak vezmeme do úvahy príklad vysokoškolského štúdia, ak ste zistili, že dokončenie vysokoškolského štúdia je veľkým cieľom, potom skôr, ako použijete stratégiu SMART, aby ste prišli s menšími, lepšie dosiahnuteľnými cieľmi, je užitočné odpovedať na nasledujúce otázky, aby ste zistili, či ste skutočne pripravený prijať tento záväzok.

  • Ste emocionálne pripravený zaviazať sa k niečomu, čo by mohlo byť fyzicky alebo emocionálne nepríjemné?
  • Ste pripravení byť k sebe úprimní v tom, kde sa nachádzate a kam chcete ísť?
  • Máte čas? Dokážete povedať „nie“ veciam, ktoré budú zasahovať do vášho cieľa?

Teraz, keď ste urobili dve rôzne činnosti, aby ste si ujasnili svoje dôvody, malo by byť zrejmé, či ste motivovaní k zmene. Ak je to tak, ste pripravení pokročiť v procese stanovovania cieľov.

Tipy a stratégie na dosiahnutie svojich cieľov

Stanovenie a dosiahnutie cieľa si vyžaduje viac ako len kus papiera a ceruzku. Existujú aj určité zručnosti, ktoré musíte mať pri dosahovaní cieľa.

V prvom rade si musíte vedieť naplánovať kroky na dosiahnutie svojho cieľa. A keď je váš plán pripravený, je to odhodlanie a sústredenie, ktoré vám pomôže posunúť sa k požadovanému výsledku. Ale, samozrejme, niekde uprostred je sebamotivácia a flexibilita. Tu je niekoľko ďalších tipov a stratégií, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.

Stanovte ciele s pozitívnym tónom

Pri stanovovaní cieľa sa snažte vyhnúť pokušeniu vyjadriť svoju túžbu negatívne. Napríklad: „Nebudem sa toľko sťažovať.“ Preformulované pozitívne znie skôr takto: „Nájdem tri pozitívne veci o svojom dni a zapíšem si ich predtým, ako pôjdem spať.“

Zamerajte sa na proces, nie na výsledok

Toto je jedna z najťažších častí stanovovania a dosahovania cieľov. Kvôli samotnej podstate cieľa začínate s myšlienkou na koniec. Ale v skutočnosti sú najdôležitejšie tie kroky, ktoré podniknete, aby ste sa tam dostali. Povedzme, že výsledok, ktorý chcete, je schudnúť 10 kíl. To je cieľ. Ale počas procesu smerovania k tomuto cieľu zistíte, že vaše telo vyzerá už oveľa lepšie s váhou, pri ktorej schudnete iba 7 kíl. Nepodarilo sa vám dosiahnuť tento cieľ? Nie, ak neveríte v silu procesu.

pixabay.com

Uzatvorte zmluvu sami so sebou

Akonáhle ste pripravení ísť, či už je to vo fáze prípravy alebo akcie, Jackson odporúča uzavrieť zmluvu so sebou pre úspech.

Vyčistite staré, aby ste vytvorili priestor pre nové

Jackson hovorí, že ak chcete začať tou správnou nohou, je dobré zamyslieť sa nad tým, čo ste doteraz dosiahli, odpustiť si a zbaviť sa ľútosti za to, čo sa nestalo. Pri práci na odstránení neporiadku z vašej mysle nie je zlý nápad urobiť to isté s vaším domovom a pracovným priestorom.

Vizualizujte si, čo chcete

„Vizualizácia a mentálne cvičenia stimulujú mnoho rovnakých neurónových sietí, ktoré spájajú zámery mozgu s telom, takže si nájdite nejaký čas na správne trénovanie svojich myšlienok, kým si začnete stanovovať svoje ciele,“ hovorí Jackson. To vám pomáha cielene a zámerne si predstaviť, že sa vaše ciele naplnia.

Urobte si konkrétny plán

Uveďte svoj cieľ alebo ciele a kroky, ktoré potrebujete na ich dosiahnutie. Potom Jackson hovorí, že ich treba rozdeliť na malé dosiahnuteľné kroky s realistickými termínmi. „Je to jednoduchšie, keď si pred začiatkom každého týždňa vyhradíte čas na to, aby ste si napísali konkrétne veci, ktoré chcete v nasledujúcom týždni stihnúť a ktoré vás posunú bližšie k cieľu,“ vysvetľuje.

Vyhľadajte podporu

Hľadanie podpory od blízkych môže pomôcť s istotou a zodpovednosťou. Povedzte niekoľkým priateľom alebo rodinným príslušníkom o svojich plánoch, aby vás mohli povzbudiť a poskytnúť spätnú väzbu, keď to bude potrebné, aby vám pomohli zostať na ceste k vášmu cieľu.

Udržujte ciele viditeľné

Je dobré umiestniť svoje ciele s krokmi a termínmi na miesto, kde ich často uvidíte. „Keď budete vidieť ciele a kroky, ktoré musíte urobiť, budete motivovaní a konzistentní, aby ste na tom pokračovali,“ vysvetľuje Jackson. Jej rada? Pozerajte sa na to týždenne alebo ešte lepšie denne.

pixabay.com

Odmeňte sa

Keď dosiahnete kroky k svojmu cieľu, nezabudnite sa na ceste odmeniť. Odmeny by mali byť jednoduché, konzistentné, ľahko dosiahnuteľné a zdravé. Môžete sa napríklad odmeniť kúpou pekných šiat na konci náročného pracovného dňa alebo po tom, čo ste vykonali konkrétny krok vo svojom pláne zmeny.

Kontrola a prehodnotenie vašich cieľov

Ešte posledná vec, než sa zamestnáte stanovovaním svojich cieľov, naplánujte si, aby ste svoje ciele niekoľkokrát preskúmali a prehodnotili, kým ich dosiahnete, najmä ak sú to vyššie ciele.

Kontrolu môžete nastaviť ako týždennú, dvojtýždennú, mesačnú alebo dvojmesačnú, ale rýchla kontrola je užitočná, aby ste sa mohli sústrediť na svoj cieľ a kontrolovať svoj pokrok. Naozaj to závisí od kritérií, ktoré si nastavíte, a od toho, ako dlho ste si dali na splnenie svojho cieľa.

Bez ohľadu na to, ako často si sadnete k tejto kontrole, najdôležitejšie je posúdiť, či sú vaše ciele – a kroky, ktoré podnikáte – stále relevantné a reálne.

Toto „rande s vašimi cieľmi“ vám tiež dáva možnosť sledovať váš pokrok. Potom bude väčšia pravdepodobnosť, že uspejete. Nehovoriac o tom, že tieto kontrolné stretnutia vám dávajú šancu vykonať úpravy a osláviť všetky dosiahnuté úspechy, ktoré sú v tomto procese kľúčové.

Zdroj: The Verywell Mind Podcast, ktorú organizuje šéfredaktorka a terapeutka Amy Morin, LCSW, www.verywellmind.com

žiadne príspevky na zobrazenie