Ako vám CE certifikát môže pomôcť pri podnikaní?

0
Ako vám CE certifikát môže pomôcť pri podnikaní?

Chcete začať podnikať či obchodovať s importovanými výrobkami? Pre niektoré produkty by ste mali mať určité certifikácie a jednou z nich je aj CE certifikácia. Viete, čo to je a ako vám môže pri podnikaní pomôcť?

Predaj výrobkov podlieha mnohým zákonom a mal spĺňať viaceré podmienky, a to nielen ohľadom kvality. Ak ste o CE certifikácií ešte nepočuli, v nasledujúcom článku vás s ňou oboznámime.

Čo znamená označenie CE?

CE je značka zhody, ktorá signalizuje spotrebiteľovi, že výrobok je v súlade so všetkými príslušnými bezpečnostnými normami, smernicami a že je šetrný k životnému prostrediu. Platí to pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak je pre konkrétny výrobok označenie CE stanovené zákonom, v takom prípade je povinné. U tých výrobkov, kde povinnosť označenia značkou CE stanovená nie je, tak sa má za to, že je označenie výrobku touto značkou zakázané. Výrobca tak nemá možnosť voľby, či svoj výrobok označí alebo nie – tak ako je často nesprávne mnohými výrobcami chápané.

Kde sa vyžaduje CE certifikácia?

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Turecko – to sú všetko krajiny, ktoré vyžadujú označenie CE pre určité typy výrobkov.

Ktoré výrobky musia mať CE označenie?

Označenie CE nemusia mať všetky výrobky predávajúce sa v Európskej únii, certifikácia sa vyžaduje len na isté kategórie výrobkov, ktoré špecifikujú smernice o používaní tohto označenia, ako napríklad: mobilné telefóny, počítače, chladničky, aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, výbušniny, zariadenia spojené so spotrebou energie, meracie zariadenia, tlakové zariadenie, rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia, rekreačné člny a plavidlá, hračky pre deti, tlakové nádoby, výrobné stroje a iné.

Certifikácia výrobkov s označením CE neplatí pre úplne všetky výrobky, ktoré sa predávajú na európskom trhu. Nevyžaduje sa napríklad pri chemikáliách, kozmetike, potravinách a podobne.

Ako získať označenie CE?

Výhradnú zodpovednosť za vyhlásenie o zhode výrobku so všetkými požiadavkami nesie výrobca. Na získanie certifikátu CE pre svoj výrobok musíte vybaviť nasledujúce náležitosti:

  • zabezpečiť zhodu výrobku so všetkými požiadavkami Európskej únie
  • určiť, či môžete posúdiť produkt vy, alebo ste povinný požiadať oznámený subjekt
  • zostaviť technickú dokumentáciu, ktorá zhodu dokladá
  • vytvoriť a podpísať EU prehlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je povinným dokumentom, ktorý musí výrobca podpísať, čím potvrdí, že produkty spĺňajú požiadavky Európskej únie. Týmto podpisom výrobca preberá plnú zodpovednosť za súlad produktu s právnymi predpismi.

V technickej dokumentácii nesmie chýbať postup posúdenia zhody, EÚ prehlásenie o zhode, návod na použitie, súpis predpisov a technických noriem, ktoré výrobok spĺňa, zoznam častí výrobku či výsledky testov. Okrem toho tam musia byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré potvrdzujú súlad produktu s platnými požiadavkami.

Tip: Ak predávate výrobok aj v zahraničí, vyhlásenie o zhode je potrebné preložiť to jazyka krajiny predaja.

Podrobnejšie informácie o CE certifikácií nájdete na oficiálnej webovej stránke Európskej únie.

Na čo si dať pozor:

Bohužiaľ sú špekulanti, ktorí chcú ťažiť z oficiálnych smerníc nekvalitnými napodobeninami – napríklad z Číny prichádzajú z lacnej produkcie označenie produktov značkou CE, ktorá však neznamená skratku Conformité Européenne, ale znamená China Export – túto značku je možné rozpoznať na prvý pohľad, ale len keď si ju človek prezrie detailne a vie presne, ako má vyzerať správne Európske označenie. V záujme každého z nás je, aby sme si zistili všetky potrebné informácie, ktoré potrebujeme, aby sme nakoniec neboli nepríjemne prekvapení z toho, čo získame.

FOTKY: pixabay.com, China export

 

žiadne príspevky na zobrazenie