Čo je to emocionálne zneužívanie? Nepoužívame tento termín príliš často?

hadka
Foto: canva.com

V súčasnosti sa veľa píše o emočnom zneužívaní, ale je dosť možné, že sme si pre partnerské vzťahy vytvorili falošný štandard. Mnohým z nás sa určite stalo, že sme neúmyselne spôsobili zbytočné a bolestivé spory s partnerom o tom, či je jeho správanie urážlivé.

Argumenty “v prospech” psychického zneužívania sa zameriavajú na to, aké je správanie partnera na rozdiel od toho, čo skutočne daný partner zamýšľal. V mnohých prípadoch môžu obe strany nájsť potvrdenie svojej domnienky v “psychologických” knihách a webových stránkach, že partner sa k nim správa urážlivo.

Fyzické vs. psychické týranie

Falošné argumenty sa objavujú čiastočne aj preto, že emocionálne zneužívanie nie je také jednoznačné ako fyzické zneužitie. Škodlivé účinky menej viditeľného zneužívania však môžu byť dlhodobejšie z dôvodu vyššej frekvencie a osobnejšieho charakteru.

Fyzické zneužívanie je zvyčajne cyklické, medzi násilnými incidentami sú týždne alebo mesiace, a ak vás niekto zasiahne, je zrejmé, že dotyčný má problém – a že musíte vyhľadať pomoc a podporu. Emocionálne zneužívanie býva na dennej báze a keď milovaná osoba slovne napadne váš vzhľad alebo vaše schopnosti, pravdepodobne si častokrát myslíte, že je to váš problém a vy sama by ste sa mali zmeniť.

Opis emocionálneho zneužívania býva častokrát skreslený

Na internete a v časopisoch existuje veľa opisov zneužívajúceho správania. Ich zámer môže byť mienený dobre – autori chcú splnomocniť čitateľov, aby sa zabezpečili a chránili tým, že preukážu, že sú emocionálne zneužívaní.

Avšak šírenie internetových stránok a kníh o zneužívaní spôsobilo, že pojmy „zneužitie“ a „zneužívateľ“ sa stali formami negatívneho a častokrát nesprávneho označovania. Namiesto toho, aby osvetľovali správanie, ktoré sa musí zmeniť (pretože porušuje princípy humánnosti), stávajú sa obvineniami. A obvinenia automaticky vyvolávajú defenzívnu reakciu, ktorá často bolí viac ako počiatočné hrubé správanie.

 

smutok
Foto: pixabay.com

Príklad s telefonátom

Predstavte si telefonický hovor medzi partnermi. A do toho náhle ukončenie rozhovoru – uprostred hádky alebo nesúhlasu jeden partner zavesí druhému telefón. Partner sa, pochopiteľne, cíti byť zranený a odmietnutý. Zranený partner neskôr konfrontuje partnera, ktorý telefonát ukončil, pričom jeho chovanie označí za čin, ktorý je urážlivý a neúctivý.

Partner, ktorý zavesil, odpovie defenzívne a nechápe, prečo je mu takáto triviálna vec vyčítaná. Odpovede proti obvineniam lietajú s odkazmi na internet a identifikácie správania volajú po spravodlivosti ako prípady emočného zneužívania. Partneri sa navzájom obviňujú – jeden z vyhrocovania situácie a precitivelosti a druhý z popierania alebo bagatelizovania problému.

Ale čo je skutočne dôležité pre partnerský vzťah a správanie? Nie je to nálepka alebo označenie, ktoré sme na daný jav použili. Všetko, na čom záleží, je účinok, ktorý má na ľudí, ktorých milujeme. Ak sú blízki zranení, musíme reagovať súcitne, nie argumentmi a definíciami.

Prečítajte si aj: Šesť znakov, že je vám partner emocionálne neverný

Keď sa definujú iba extrémne prípady

Ani opačný spôsob nazerania na partnerské správanie nie je ideálny. Niektorí autori sa snažia vyhnúť menej jasným formám zneužívania tým, že sa zaoberajú len extrémnym správaním – urážaním, ponižovaním, vyhrážaním, či navodzovaním atmosféry strachu.

Iba vtedy, keď je správanie zreteľne urážlivé vo všetkých kontextoch, môžete na jeho označenie zvážiť použitie výrazu „zneužitie“. Ak sa však bude opisovať iba extrémne správanie, môže to mať vplyv na tiché ospravedlňovanie iných druhov škodlivého správania. Pri takom správaní sa pri partnerovi cítite, akoby ste chodili po vaječných škrupinách a cítili vo vzťahu nepretržitú bolesť.

hadka
foto: pixabay.com

Ako teda rozpoznať emocionálne škodlivé správanie?

Jediným skutočným štandardom správania v milostných vzťahoch je súcit. Súcit je základom pri formovaní emocionálnych väzieb – je nepravdepodobné, že by sme vytvorili zväzok s niekým, komu to je v prípade zranenia jedno. Zlyhanie súcitu pri formovaní emocionálnych väzieb – sa javí ako zneužitie.

Či je správanie súcitné alebo láskavé, by malo byť celkom jasné. Na ich klasifikáciu alebo popis nepotrebujeme kontrolné zoznamy pre svojpomocné riešenia. Pokiaľ partneri dodržiavajú úroveň súcitu a láskavosti, zneužitie v akejkoľvek podobe je nemožné.

zdroj: psychologytoday.com