Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

MAGAZÍN RODOVA ROVNOSŤ VZŤAHY

Krajiny, kde polygamia stále nie je minulosťou

Róbert Bosák
Zdieľať

Kým západný svet už nejaký čas hľadá spôsoby, ako nastoliť úplnú rovnoprávnosť žien a mužov, v niektorých kútoch planéty sa ešte nestihli vyrovnať ani s otázkou polygamie. Tá je naďalej bežnou súčasťou ich kultúry a vo väčšine prípadov ju chráni aj tamojšia legislatíva.

Dôvodov, prečo je polygamia v niektorých štátoch stále akceptovaná, je viac. Niekde zohráva úlohu spomínaná kultúra a s ňou súvisiace tradície,  inde v nej vidia praktický prínos pre celú  spoločnosť. Najväčším problémom je v krajinách, kde majú ženy menejcenné postavenie, čo nekončí len mnohoženstvom, ale aj potláčaním prirodzených ženských práv v oblasti kariéry, vzdelávania či verejného pôsobenia vo vrcholových pozíciách.

Foto: www.youthkiawaaz.com

Polygamické vzťahy v minulosti a dnes

Pre najstaršie civilizácie by bol súčasný prístup k polygamii zrejme problémom. Kým dnes je táto forma záväzku nelegálna a tvrdo odsudzovaná vo väčšine sveta, v minulosti ju uznávalo 80 % populácie. Rozšírená bola najmä medzi starými indickými kmeňmi, medzi domorodým africkým obyvateľstvom či u Inkov. Nejaký čas mala miesto aj v hebrejskej kultúre. V týchto častiach sveta sa postupne začala vytrácať, no na scénu sa vrátila pri vzniku prvých arabských štátov. Polygamia v tomto regióne ale nie je dielom islamskej viery. Do Koránu sa dostala ako súčasť tradičnej arabskej kultúry, ktorá bola sformovaná už pred vznikom islamu.

Krajiny, kde je polygamia povolená stále

Saudská Arábia – Krajina na Arabskom polostrove je známa prísnym dodržiavaním práva Šaría. To umožňuje mužom žiť v manželskom zväzku s viacerými manželkami. Podobne ako v iných islamských štátoch, aj tu ich môžu mať najviac 4, pričom ku každej sa musia správať rovnako.

SAE – Manželstvo so 4 ženami je povolené aj v Spojených arabských emirátoch, kde ho však využíva len bohatšia vrstva. Moslim je totiž povinný dopriať každej zo žien život na rovnakej úrovni, čo si muži z chudobnejších pomerov nemôžu dovoliť.

Afganistan – V ďalšom z epicentier polygamie nie je mnohoženstvo iba výsledkom kultúry. Mnohí obyvatelia Afganistanu dodnes žijú vo veľkých komunitách, ktoré fungujú ako jedna rodina obývajúca danú oblasť. Tieto komunity spoločne hospodária, takže polygamia má pre nich aj ekonomický prínos.

Ďalšie islamské štáty – Aj keď polygamia je legálna v drvivej väčšine islamských krajín, nie všade je rozšírená. Príkladom je Egypt, kde v posledných rokoch žije v takýchto zväzkoch len okolo 5 % populácie. Nízky podiel dosahuje takisto v Sýrii, pod čo sa podpisuje zlá finančná situácia mnohých sýrskych mužov.

Juhoafrická republika – Polygamické zväzky v JAR vyvolávali  rozporuplné reakcie najmä za čias prezidenta J. Zumu, ktorý mal v čase vykonávania svojho úradu naraz 3 ženy. Podľa zákona odvolávajúceho sa na tradíciu Zulu bol však jeho spôsob života celkom legálny.

Krajiny s „tichou“ toleranciou polygamie

Turecko – Snaha Turecka začleniť sa do západného sveta spôsobila, že v krajine polygamiu oficiálne zakázali. Na jej území sa ale objavuje naďalej. Najrozšírenejšia býva medzi Kurdmi. Muži z tejto menšiny sa zvyknú sobášiť s druhou manželkou, ak im prvá nepočala dieťa.

Nigéria – Zamedziť polygamii v Nigérii sa snažia už roky, no stále neúspešne. Problémom sú najmä chaotické zákony. Kým oficiálne sa muži môžu sobášiť len s jednou ženou, na základe tzv. zvykového práva môžu mať členovia vybraných komunít v určitých regiónoch viac žien.

Rusko – Špecifickým prípadom z hľadiska ponímania polygamie je Rusko. Aktuálne platná legislatíva mnohoženstvo zakazuje. Zároveň však za porušenie zákona neukladá žiadny trest, čo je vodou na mlyn pre islamské menšiny žijúce vo vybraných kútoch krajiny.

Veľká Británia a Austrália – Domáci obyvatelia uzatvárať viac manželstiev nesmú. To isté platí aj v prípade cudzincov, ktorí sem prišli žiť. V obidvoch krajinách sú však takéto vzťahy tolerované, ak ich cudzinci uzatvorili v rodnej krajine, kde je mnohoženstvo povolené.

Foto: www.asiangeo.com

Osobitým prípadom polygamie sú americkí mormoni. Väčšina z nich síce pluralitné vzťahy odmietla, no veriaci spadajúci do fundamentalistickej vetvy si takúto vymoženosť udržiavajú dodnes. Napriek celoštátnemu zákazu sa tak mnohoženstvo stále objavuje aj na území USA.

Prečítajte si aj: Spoznajte osem krajín s najvyššou rovnoprávnosťou žien a mužov

Zdroj: www.pewresearch.org, www.indy100.com

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X