Zdarma zabezpečujú donášku jedla ľuďom v prvej línii. Aj vy môžete podporiť reštaurácie, ktoré pomáhajú!

0
Zdarma zabezpečujú donášku jedla ľuďom v prvej línii. Aj vy môžete podporiť reštaurácie, ktoré pomáhajú!

Začalo to koncom marca nevinnou výzvou a otázkou na sociálnej sieti o tom, že by bolo super, ak by reštaurácie doniesli zdarma personálu nemocníc teplé jedlo. Do výzvy sa za krátky čas zapojili desiatky reštaurácií, ktoré v týchto dňoch pravidelne vozia obedy a večere zdravotníkom v prvej línii.

Zatiaľ ide najmä o najvyťaženejšie nemocnice a oddelenia v Bratislave, ale postupne sa do výzvy pridávajú aj iné mestá ako Žilina, Pezinok či Malacky.

“Keďže v rámci nášho portálu menucka.sk komunikujeme aktívne s reštauráciami, ktoré nezavreli a fungujú ako donášky, a neustále aktualizujeme informácie o nich, napadlo mi, že by sme mohli cez nás koordinovať túto skvelú myšlienku.” opisuje vznik iniciatívy Kamila Slašťanová, zakladateľka portálu menucka.sk a koordinátorka iniciatívy Jedlo Zdravotníkom.

Jedlo pre zdravotníkov dodávajú zadarmo!

V Bratislave sa koordinuje donáška v spolupráci s vedením Univerzitnej Nemocnice Bratislava najmä na tzv. červené kliniky, ako aj na centrálne príjmy a prijímacie oddelenia nemocníc na Kramároch, v Petržalke, v Ružinove a v Starom meste na Mickiewiczovej. Keď sa pokryjú všetky časy týchto najvyťaženejších oddelení, iniciatíva JEDLO ZDRAVOTNÍKOM pridáva aj ďalšie zložky ako operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, záchranárov a rada by pridala aj ďalších.

„Iniciatívu Jedlo zdravotníkom považujem za krásny projekt, ktorý našim zdravotníkom nesmierne pomáha. Je úžasné vidieť ako rôzne reštaurácie v týchto aj pre nich neľahkých časoch dokážu nezištne pomáhať a zabezpečiť tak pre našich lekárov a sestry stravu zadarmo. Veľmi by som sa chcela poďakovať ľuďom, ktorí stoja za touto iniciatívou, predovšetkým Kamile Slašťanovej zo spoločnosti Menucka.sk, ktorá celý projekt zastrešuje. Ďakujeme za túto veľkú pomoc,“ povedala Renáta Vandriaková, riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Donáška jedla z reštaurácií, ktoré pomáhajú

Každý z nás má možnosť podporiť túto výzvu. Od konca apríla je možné iniciatívu podporiť aj finančným príspevkom, buď všeobecným na podporu projektu alebo príspevkom konkrétnej reštaurácii, ktorá je v iniciatíve zapojená. Výraznou podporou je tiež objednávka jedla pre seba z týchto reštaurácií a najmä šírenie tejto myšlienky ďalej.

Od zúčastnených prevádzok, ktoré sú samy v zložitej situácii a zo dňa na deň sa mnohé začali transformovať na donášky, je to úžasný prejav solidarity, spolupatričnosti a podpory. Rovnako ako aj od zákazníkov, ktorí objednávkou jedla pre seba podporia sprostredkovane zdravotníkov aj samotné reštaurácie. “Preto sa tiež snažíme šíriť osvetu o tom, aby si ľudia aspoň raz za čas – podľa svojich finančných možností – objednali jedlo z reštaurácie.” dodáva Kamila Slašťanová.

Zoznam reštaurácií, ktoré sa do iniciatívy zapojili, je aktualizovaný na stránke www.jedlozdravotnikom.sk . Tam sú k dispozícii aj podrobné informácie o tom, ako je možné iniciatívu finančne podporiť, ako sa môžu zapojiť reštaurácie a kontakty na koordinátorov v jednotlivých mestách.

žiadne príspevky na zobrazenie