Najznámejšie latinské slovné spojenia a citáty, poznáte ich aj vy?

0
Najznámejšie latinské slovné spojenia a citáty, poznáte ich aj vy?

Latinské výrazy sa často používajú aj v slovenských textoch, najmä v oblasti práva a politiky. Ktoré z nich by ste mali poznať a patria k základným znalostiam a všeobecnému prehľadu?

Latinčina je klasický jazyk patriaci do talianskej časti indoeurópskych jazykov. Latinčina sa pôvodne hovorila v okolí Ríma, známeho ako Latium. Vďaka moci Rímskej republiky sa stala dominantným jazykom v dnešnej Taliansku a následne v celej západnej rímskej ríši. Latinčina prispela mnohými slovami aj k vzniku anglického jazyka. Latinské (a starogrécke) korene sa používajú najmä v anglických popisoch teológie, vied, medicíny a práva. Je to úradný jazyk vo Vatikáne.

Stredoveká latinčina sa používala ako literárny jazyk od 9. storočia až po renesanciu. Neskôr sa vyvinula ranná moderná latinčina a nová latinčina. Latinčina bola až do 18. storočia jazykom medzinárodnej komunikácie, vedy a vedy, keď ju nahradili ľudové jazyky (vrátane románskych jazykov).

Latinčina nie je jednoduchý jazyk. Skloňuje sa, má tri rody, päť deklinácií, štyri slovesné konjugácie, šesť časov, tri osoby. Latinská abeceda je odvodená od etruskej a gréckej abecedy a nakoniec od fénickej abecedy.

hodinky
pixabay.com

Dvadsať najbežnejších fráz

S týmito frázami ste sa mohli stretnúť bežne. Za slovným spojením ktorými nasleduje ich doslovný preklad do latinčiny a význam v slovenčine. Doslovný preklad je vynechaný, keď význam zodpovedá aj doslovnému prekladu.

Prečítajte si aj rozhovor s Evou Kernovou, ktorá pomáha deťom v rozvojových krajinách

1. alea jacta est – kocky sú hodené (Július Cézar)

2. ex cathedra – s plnou mocou úradu (často sa používa v súvislosti s neomylnosťou katolíckeho pápeža, ale zamestnáva sa aj v iných kontextoch)

3. de facto (zo skutočnosti) – niečo, čo sa deje v praxi, ale nie je nevyhnutne stanovené zákonom

4. de jure (zo zákona) – faktický opak; niečo stanovené zákonom

5. dies irae – deň rozsudku, zúčtovania

6. genius loci (duch miesta) – charakter miesta

7. honoris causa (kvôli cti) – čestný titul

8. in flagrante delicto (pri horiacom zločine) – chytený pri čine

9. in medias res (do stredu veci) – uprostred konania (hovorí o otvorení príbehu)

10. mea culpa (som zodpovedný) – moja vina (mea maxima culpa – moja preveľká vina)

11. memento mori (nezabudnite, že musíte zomrieť) – pripomienka smrteľnosti

 

pixabay.com

12. mens sana in corpore sano (zdravá myseľ v zdravom tele) – v zdravom tele zdravý duch (Juvenalis)

13. nota bene (dobrá poznámka): zapíšte si (tiež na vedomie), podstatná poznámka

14. o tempora o mores (oh, časy, oh, morálka) – hovorí sa pri kritike správania

15. omnia vincit amor (láska zvíťazí nad všetkým) – láska všetko porazí (Publius Vergílius Maro)

16. panem et cirenses (chlieb a cirkus) – chlieb a hry – veci ponúkané masám ľudí, aby ich rozptýlili od toho, čomu by mali venovať pozornosť (nespravodlivosť, korupcia a pod.)

17. primus inter pares (prvý medzi rovnými) – používa sa pri označení vodcu takej skupiny, kde sú si oficiálne všetci členovia rovní

18. quid pro quo (jedno namiesto druhého) – niečo za niečo

19. tabula rasa (zoškrabaná tabuľa): prázdna bridlica (koncept čistej ľudskej mysle predtým, ako získa dojmy zo skúseností)

20. tempus fugit – čas plynie (Publius Vergílius Maro)

21. veni, vidi, vici – prišiel som, videl som, zvíťazil som (Július Cézar)

22. vox populi – hlas ľudí

Zdroj: www.dailywritingtips.com, wikipedia.org

Foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu