Pomôžte prežiť gastrobiznisu jediným podpisom!

0
Pomôžte prežiť gastrobiznisu jediným podpisom!
Foto: pixabay.com

Jedna z nás, podnikateľka Kamila Slašťanová sa nás obrátila s prosbou zdieľať otvorený list a petíciu z iniciatívy malých a stredných gastro podnikateľov za uvoľnenie obmedzení pre gastronomické zariadenia a cielenú pomoc gastro sektoru.

Vážený pán premiér, Vláda SR, Úrad Verejného Zdravotníctva, Krízový štáb, gastro podnikatelia a návštevníci gastro prevádzok.

Obraciame sa na Vás ako majitelia a prevádzkovatelia gastronomických zariadení so žiadosťou o výraznú podporu tohto špecifického odvetvia, ktoré zamestnáva státisíce občanov či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom dodávateľských reťazcov a slovenských producentov. Prežívame teraz nesmierne náročné obdobie a bojujeme o svoju existenciu. Aj pri postupnom uvoľňovaní opatrení sa ani do blízkej budúcnosti nedá, pre špecifickosť odvetvia a opatrnosť našich zákazníkov pri aktuálne platných hygienických opatreniach, rátať s výraznejším ozdravením sektora a návratu k obratom podobných z pred-krízového obdobia.

Väčšina prevádzok je stále stratová, prípadne sa ešte pri aktuálnej situácii rozhodla prevádzky pre potenciálnu nerentabilitu nechať zatvorené a šetriť náklady. Potrebujeme od Vás pomocnú ruku rýchlo, efektívne a cielene. Vytvorili sme petíciu, v ktorej sme v bodoch zhrnuli požiadavky na opatrenia, ktoré by nám pomohli čo najefektívnejšie zvládnuť aktuálnu situáciu a zamedziť prepúšťaniu a zatváraniu prevádzok. Cieľom týchto opatrení je pomoc slovenskému gastrobiznisu, ktorý zažíva kolaps.

Zmyslom gastro podnikania je poskytovať služby ľuďom, ktorí sa chcú stretávať a zdieľať spolu čas pri nápoji či dobrom jedle. Aby sme svoje podnikanie vedeli realizovať, potrebujeme, aby ľudia chceli prísť, zložiť si rúško a dobre sa najesť a stráviť príjemné chvíle s priateľmi, kolegami či rodinou v bezpečnom prostredí.

Prečítajte si, ako práve reštaurácie podali pomocnú ruku zdravotníkom, teraz môžete podporiť vy ich

 

Preto našou prvou a základnou požiadavkou, v rámci hromadného uvoľňovania opatrení je zrušenie limitácie 2 osôb za jedným stolom. Uvádzanie tohto opatrenia do praxe je extrémne komplikované a zákazníci reagujú veľmi negatívne. Ako prevádzkovatelia nemáme právo vyžadovať legitimáciu zákazníkov, aby sme vedeli určiť, či žijú v spoločnej domácnosti.

Zákazníci, z ktorých návratu máme veľkú radosť, sa neraz otočia, odchádzajú a negatívny pocit z delenia skupín (kolegov, susedov, členov domácnosti) je spojený s „prísnosťou“ prevádzkovateľa, ktorý z opatrenia neustúpil. My nechceme podvádzať pod hrozbou pokút. Chceme mať jasné a realizovateľné opatrenia, ktoré budú rešpektovať princípy nášho podnikania a bude pre obe strany reálne ich dodržiavať. Navrhujeme, počet osôb pri jednom stole nelimitovať, podobne ako je to napríklad v susednej Českej Republike.

Ďalšou oblasťou nášho apelu sú ekonomické opatrenia, ktoré by pomohli prevádzkovateľom previesť podniky do post krízovej éry, keďže mnoho z nás pod tiahou nájmov, úverov a iných fixných nákladov sa obáva, že už ani neotvorí. Žiadame preto, aby sa Vláda SR zaoberala mechanizmom sľúbených garantovaných úverov, ktoré momentálne nie sú pre gastro-prevádzky, ako rizikové, prístupné.

Súvisiacim bodom je umožniť preplatenie nájmu gastro-prevádzkam na základe preukázateľného poklesu ich tržieb a dohode o zľave s prenajímateľom tak ako boli princípy tejto pomoci zverejňované. Ak si totiž reštaurácia na nájom nemôže ani požičať od banky ako riziková, ani jej štát nepomôže tak veľa možností pri potenciálne dlhodobom extrémnom poklese tržieb, nemá.

reštaurácia Moment
reštaurácia Moment

Rovnako žiadame, aby boli aj gastronomické prevádzky na základe preukázateľného poklesu tržieb z nemožnosti fungovať v normálnej prevádzke, oslobodené od platenia odvodov za mesiac máj. Vzhľadom na to, že marec a apríl už bolo nutné hradiť, preto ako kompenzáciu uvítame odpustenie platenia odvodov v najbližšom – májovom termíne. Zníženie daňovo odvodového zaťaženia gastro prevádzok by malo byť tiež témou diskusií, s cieľom pomôcť v dlhodobejšom horizonte.

Náš sektor bude dlhodobo vykazovať extrémny prepad. Preto tiež po vzore Českej republiky apelujeme na zníženie DPH na 10%. Toto opatrenie by v krátkodobom i dlhodobom horizonte extrémne pomohla gastro-podnikateľom a uľahčilo reštart celého odvetvia v nadväznosti na celý dodávateľský reťazec. Zníženie DPH na služby verejného stravovania zo súčasných 20 % napríklad na 10 % by mohlo byť výrazným odľahčením finančnej záťaže pre gastro sektor. Takto by mohla vláda napraviť „prvú pomoc“, ktorá žiaľ, z pohľadu väčšiny gastro podnikateľov výraznou mierou zlyhala.

Sme, samozrejme, otvorení diskusii a aj ďalším návrhom na uľahčenie obnovy gastro sektora na Slovensku, ktorý to aj pred krízou nemal jednoduché a v aktuálnej situácii je jedným z najviac postihnutých odvetví.

Ďakujeme za zváženie a reakciu – najlepšie čo najskoršou úpravou uvedených návrhov riešení.
Podporte aj Vy svojím podpisom našu iniciatívu a petíciu – či už ste priamo prevádzkovateľ gastro prevádzky, gastro dodávateľ, podporovateľ či zákazník.

Ďakujeme veľmi pekne za podporu a zdieľanie.

PODPORIŤ PETÍCIU

Petícia za uvoľnenie obmedzení pre gastronomické zariadenia a cielenú pomoc gastro sektoru z iniciatívy malých a stredných gastro podnikateľov

Návrhy riešení iniciatívy #gastrobiznis a požiadavky petície:

I STOLY I Zrušenie obmedzenia počtu hostí za jedným stolom, prípadne jeho limitovanie len aktuálnym počtom miest pri stole v závislosti od veľkosti stola. Ak je obmedzenie nutné, tak žiadame jeho zvýšenie aspoň na 4 hostí. Rovnako žiadame presnejšie definovanie možností sedenia vo vyšších počtoch, ak sa jedná o rodinných príslušníkov, ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti, či pracujúcich v jednej kancelárii a objasnenie súvisiacich oprávnení na kontrolu uvedeného na strane prevádzkovateľa, v záujme predchádzania sankciám vyplývajúcich z nedodržania nariadenia.

I ÚVERY I Umožnenie gastro prevádzkam čerpať úvery v bankách – z fondov Európskej únie ako aj komerčné úvery s garanciou štátu.

I NÁJMY I Umožnenie prevádzkovateľom gastronomických zariadení čerpať štátnu pomoc v zmysle preplatenia časti nájmu štátom na základe preukázania poklesu tržieb aj pokiaľ mohla byť prevádzka počas relevantného obdobia otvorená na výdaj cez okienko, donášku, mala otvorenú terasu alebo vnútorné priestory.

I ODVODY I Odpustenie odvodov za mesiac máj pre gastronomické prevádzky a otvorenie diskusie o ďalších daňovo – odvodových úľavách pre gastro podnikateľov.

I DPH I Zníženie DPH na stravovacie služby na 10% – s cieľom priamej krátkodobej aj dlhodobej podpory a zníženia finančnej záťaže tým prevádzkam, ktoré budú aj naďalej prevádzkovať svoju činnosť.

Podporte aj Vy svojím podpisom našu iniciatívu a petíciu – či už ste priamo prevádzkovateľ gastro prevádzky, gastro dodávateľ, podporovateľ či zákazník.

Ďakujeme veľmi pekne za podporu a zdieľanie.

PODPORIŤ PETÍCIU

Iniciátori, signatári a podporovatelia petície:

Kristína Lučeničová – Kozia Brána, Bratislava
Kamila Slašťanová – gastro portál Menucka.sk, Pezinok
Veronika Murányiová – Omama Shop Cafe, Bratislava
Zuzana Sabolová – Zmenu Pasta & Wine, Bratislava
Mária Ranincová – Trojka Pub & Restaurant, Bratislava
Martina Hlinová – Slovak Pub, Bratislava Flagship Restaurant, Cafe Messerschmidt, Bratislava, Biofarma Stupava, Monika Daniel Kormúthová – 4 Stagioni – pizzéria a reštaurácia, Bratislava, Martin Korbelič, Peter Slačka, Iveta Pupišová, Juraj Paška – Moree restaurant, Bratislava, Zuzana Čonka Bošanská – Maranello ristorante, Bratislava, Tomáš Pörsök – SK&HU Étterem reštaurácia, Bratislava, Silvia Baginová – Café Nateeva, Prievidza, Peter Wagner – Dungeon Pub, Bratislava, Erik Janček, Domáca Piváreň – Petržalka, Bratislava, Filip Lackovič – Hotel Dominika, Bratislava, Silvia Pialová – Samoobslužná reštaurácia Terapia, Bratislava, Rastislav Kováč – Medium Inn, Bratislava, Dušan Dobrík – Pizzeria & Reštaurácia California, Bratislava, Juraj Zrunek – Naše hospoda Karloveská, Bratislava, Roman Okruhlica – Reštaurácia Rančík, Bratislava, Peter Terneny – Fit restaurant Vivo!, Home Foods, Fit restaurant Drieňová, Fit Foods Avion, Peter Miklušičák – Wimbledon Restaurant & Bar, Petržalská Pláž, Bratislava, Robert Terlanda – Restaurácia U Kmotra, Bratislava, Jana Krnáčová – Bistro Chef, Zvolen, Jana Pršová – Panský pivovar, Bojnice, Martin Škripko – Bamba Lina, reštaurácia pizzéria a pub , Košice, Ján Klempa – Fine restaurant, Malacky, Ján Kosturiak – Living Restaurant, Žilina, Paula Gáliková – Husacina U Galika, Monika Grambličková – Tyrex Canteen, MPL Canteen, Bratislava, Peter Hruška – SKY bar&restaurant, Bratislava, Michal Zugarek – Galéria Kontajner, Kontajner Riviéra, Bratislava, Martin Panák – Classic Pub & Restaurant, Tomáš Kubena – Reštaurácia Marína, Žilina, Juraj Opačitý – Atrio Cafe, Dubai Cafe, Ivan Beško – Divoká Kačka, Bratislava, Tatiana Gregorová – Reštaurácia Halmi dvor, Košice, Juraj Bagírov – Pizza Club U ŠEBA, Sokoľany, Michal Benca – Teniska, Prievidza, Štefan Zelenay – Yummy restaurant, Pizza Pazza Vienna Gate, Olive Garden, … – Bratislava, Linda Záhorec – Beer Group, Bratislava, Peter Chovančík – MenuBox, Martin, Veronika Elekaničová – Petite Creperie, Bratislava, Michal Iľko – Gurmánsky dvor u Oravca, Bratislava, Veronika Gajdošová – Fantázia, Košice, Veronika Černá – Oldeji, Bratislava, Štefan Fűzy – Canteen Priatelia, Bratislava, Zdenek Dlhý – ŽST Bistro, Bratislava, Giovanni luigi Scodinu – Pizzeria da Giacomo Trenčín, Zuzana Filipáková – Motorest a Hostinec Nicoll, ViktorBerkula – Garden Cafe Sahy
 a ďalších vyše 700 podporovateľov na www.peticie.com/gastrobiznis

Viac info na www.gastrobiznis.sk

žiadne príspevky na zobrazenie