Riaditeľ WHO: Zdravotné sestry sú chrbtovou kosťou zdravotníctva

0
Riaditeľ WHO: Zdravotné sestry sú chrbtovou kosťou zdravotníctva

Každý rok si presne 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia. Viete, aká téma je na rok 2020? A prečo vybralo WHO práve túto tému?

Svetová zdravotnícka organizácia už od roku 1950 každoročne vyhlasuje tému, ktorej je venovaný Svetový deň zdravia. Téma poukazuje na konkrétne aspekty zdravia, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Dnešný deň, 7. apríl 2020 je dňom, kedy oslavujeme prácu zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Tým si pripomíname ich dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravého sveta.Zdravotné sestry a ďalší zdravotní pracovníci sú v aj v prvých líniách v boji s koronavírusom. Nachádzajú sa vo veľmi ťažkej a náročnej situácií. Snažia sa poskytovať kvalitné, úctivé zaobchádzanie s ľuďmi, vedú neľahké dialógy plné obáv, strachu. Častokrát ani oni sami nemajú odpovede na položené otázky. Musia si pritom zachovať pokoj a nadhľad. Niektorí z nich zhromažďujú údaje potrebné ku klinickým štúdiám, čím prispievajú k rozvoju zdravotníctva ako takého. O dôležitosti práce pôrodných asistentiek vie asi každá žena, ktorá si prešla pôrodom. Ich odbornosť, empatickosť, ľudskosť dokáže pri pôrode žene neskutočne pomôcť.

Vznik Svetového dňa zdravia

V roku 1945 účastníci Konferencie OSN  schválili návrh Číny a Brazílie na vytvorenie nezávislej a medzinárodnej zdravotníckej organizácie v rámci OSN. V roku 1946, o rok neskôr 61 štátov v New Yorku podpísalo Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Za cieľ si zobrali zabezpečiť čo najlepšie zdravie pre ľudí na celom svete, predovšetkým v kontexte verejného zdravia.

Aj Slovensko v rámci vtedajšieho Československa podpísalo tento dôležitý dokument. Neskôr, v roku 1950 na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie celý svet začal oslavovať presne 7. apríla Svetový deň zdravia (presne dva roky od nadobudnutia platnosti Ústavy WHO).

Dostala som úlohu, ako pomôcť ľuďom v tejto situácii. A tak som vymyslela Záchranku.

Prečo práve zdravotné sestry

Pandémia Covid-19 zdôrazňuje naliehavú potrebu posilniť globálnu pracovnú silu v zdravotníctve. Nová správa s názvom Stav svetového ošetrovateľstva 2020 poskytuje detailný pohľad na túto zložku pracovnej sily v zdravotníctve. Zistenia poukazujú na dôležité medzery v ošetrovateľskej pracovnej sile, ale aj v investíciách do vzdelávania sestier, pracovných miest s cieľom posilniť ošetrovateľstvo v rámci celého sveta. Zdravotné sestry tvoria viac ako polovicu všetkých zdravotníckych pracovníkov na svete a poskytujú nevyhnutné služby v celom zdravotníckom systéme. Z historického hľadiska sú aj dnes zdravotné sestry v popredí boja proti epidémiám a pandémiám, ktoré ohrozuje zdravie celého sveta. Každý jeden človek môže vidieť ich súcit, statočnosť a odvahu, ktorú preukazujú každý deň.

Zdravotné sestry sú chrbtovou kosťou akéhokoľvek systému zdravotníctva. Dnes mnohé sestry sú priamo na frontovej línii v boji proti Covid-19“, uviedol  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO.

Štatistiky ukazujú, že až 90% percent zdravotných sestier predstavujú ženy, avšak väčšinou vedúce pozície v zdravotných profesiách zastávajú naopak muži.

Eva Kernová: To, čo my zaplatíme za priemerný obed, môže niekomu v Dhake zmeniť celý život

WHO odporúča všetkým krajinám:

  • zvýšiť financovanie vzdelávania a zamestnávania väčšieho počtu zdravotných sestier;
  • posilniť kapacitu na zhromažďovanie, analýzu a spracovanie údajov o pracovnej sile v zdravotníctve;
  • monitorovať mobilitu a migráciu sestier a zodpovedne a eticky ich riadiť;
  • vzdelávať a školiť sestry v oblasti vedeckých, technologických a sociologických zručností, ktoré potrebujú na dosiahnutie pokroku v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti
  • podporovať rozvoj vedúceho postavenia mladých sestier;
  • zabezpečiť, aby sestry v tímoch primárnej zdravotnej starostlivosti pracovali v plnom rozsahu, napríklad pri prevencii a zvládaní neprenosných chorôb;
  • zlepšovať pracovné podmienky, a to aj prostredníctvom primeraného počtu zamestnancov, spravodlivých miezd a dodržiavania práv na zdravie a bezpečnosť pri práci;
  • implementovať rodovo citlivé politiky ošetrovateľskej pracovnej sily;
  • modernizovať profesionálnu reguláciu ošetrovateľstva harmonizáciou vzdelávacích a praktických štandardov a využívaním systémov, ktoré dokážu globálne rozpoznať a spracovať poverenia sestier;
  • posilniť úlohu sestier v opatrovateľských tímoch spojením rôznych sektorov (zdravotníctvo, vzdelávanie, prisťahovalectvo, financie a práca) so zúčastnenými stranami ošetrovateľstva na účely politického dialógu a plánovania pracovnej sily.

Zdroj: https://www.who.int/

foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie