Simona Horváth Socratousová: Nepripravenosť sa prejaví aj v neverbálnej komunikácii

0
Simona Horváth Socratousová: Nepripravenosť sa prejaví aj v neverbálnej komunikácii

Simona Horváth Socratousová založila spoločnosť elevatin, kde sa venuje rozvoju ľudí vo firmách. Na interaktívnych školeniach pomáha ľuďom, aby sa vedeli odprezentovať a zvládať aj náročnejšie komunikačné situácie. V rozhovore nám prezradila, v čom spočívajú tzv. soft skills a kde robíme pri prezentovaní sa najväčšie chyby.

Aká bola vaša cesta k založeniu spoločnosti elevatin? Ako vznikol tento nápad?

V oblasti rozvoja ľudí a celkovo ľudských zdrojov som robila už od roku 2011. Vždy ma nadchýňali ľudia, psychológia a osobnostný rozvoj. Cesta elevatin-u sa začala v roku 2017. Robila som vtedy v jednej výnimočnej konzultačnej spoločnosti, kde sme zastrešovali celkové služby v oblasti hodnotenia a rozvoja ľudí pre firmy. Veľa som sa tam naučila, keďže zakladatelia boli ľudia, čo to robili už skoro 30 rokov. Boli tí, čo na Slovensko rozvoj v organizáciách priniesli. Po čase som začala cítiť, že chcem veci robiť ináč. Po svojom. Modernejšie. Chcela som firmám poskytovať naozaj praktický rozvoj, ktorý prepája technológie a prax.

Aké boli vaše začiatky podnikania?

Začiatky boli zaujímavé. Zrazu som musela byť lektor, obchodník, administrátor, marketér, konzultant, asistentka, tvorca webstránky. Všetko som si robila sama. Na začiatku som pracovala z domu a bolo to náročné v tom, že sa všetko dialo v jednom priestore, takže som ťažko vypínala hlavu od práce. Tiež som zistila, že mám celkom prísneho šéfa – seba (úsmev).

Našťastie som už od začiatku, ako som sa vydala na vlastnú dráhu a cestu podnikateľskej neistoty, začala spolupracovať s jednou veľkou nadnárodnou firmou, kde som im pomáhala zavádzať online vzdelávanie pre 20 tisíc zamestnancov na viacerých kontinentoch. To mi jednak dalo možnosť veľa sa naučiť, napríklad aké sú plusy a mínusy čisto online vzdelávania a ako sa dá prepájať s prezenčnou formou školení. Dalo mi to tiež na začiatok finančnú istotu, keďže išlo o dlhodobejšiu spoluprácu.

Čo považujete za najťažšie pri rozbiehaní vlastného biznisu?

Za najťažšie považujem to, že zo začiatku si človek veľa vecí robí sám. Aj keď to nie sú jeho najsilnejšie stránky a musí vedieť dobre prioritizovať. Pretože tu práca nikdy nekončí. Na svojom podnikaní by sa dalo robiť do nekonečna. Preto je dôležité vedieť si určiť priority a pracovať hlavne na nich.

Náročné v začiatkoch mi príde aj to, ako vypnúť a oddychovať. Ako vypnúť hlavu, to bola pre mňa snáď (a niekedy ešte stále je) najväčšia výzva. Dá sa to ale naučiť. Mne pomáha zmena prostredia a ak sa mi podarí odísť aspoň na 2-3 týždne mimo. Vtedy si najviac oddýchnem a vypnem.

Aké služby vaša firma ponúka a o čo je najväčší záujem?

V elevatin pomáhame firmám s rozvojom ich ľudí a tiež nastavením HR procesov (výber, hodnotenie, rozvoj), keď sú vo fáze rastu a z malej firmy sa stáva stredná až veľká spoločnosť. Rozvoj prebieha najčastejšie formou tréningov soft skills, alebo konzultácií. Môžete si to predstaviť napríklad tak, že firma povýši niektorých ľudí na tím lídrov. Tí sú v novej pozícii ako nepopísaný papier. Ešte nevedia, ako dávať spätnú väzbu, ako riešiť konflikty v tíme, ako delegovať.

Na našich tréningoch sa to prakticky naučia aj si to vyskúšajú na rolových hrách. Dostanú spätnú väzbu a nastavia si ďalší rozvoj. Tak sa vo svojej novej roli cítia sebavedomejší a rýchlejšie sa etablujú na novej pozícii.

Svojich klientov trénujete soft skills. Čo všetko tento pojem zahŕňa?

Soft skills sú mäkké zručnosti. Sú to zručnosti, ktoré súvisia s interakciu s ľuďmi alebo manažovaním seba. Napríklad komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, tímová práca, stress manažment, zvládanie zmeny či problem solving. Je ich dosť.

Sú to presne tie zručnosti, ktoré nás neučia v škole ani doma. A pritom vo svete práce začínajú byť dôležitejšie ako technické zručnosti (alebo hard skills). Nie je to teda nedostatok technických či hard skills zručností, ale práve chýbajúca úroveň v soft skills.

Podľa prieskumov zo zahraničia až 80% problémov v práci spôsobuje náročné medziľudské fungovanie.

Zároveň sú soft skills ťažšie naučiteľné. Viac ako 67% personálnych manažérov by radšej prijalo človeka so silnými soft skills, aj keby mu chýbali nejaké technické znalosti. Pretože technické zručnosti sa dajú naučiť rýchlejšie. Získať už hotového človeka vyzerá ako tá jednoduchšia cesta, no takých po svete behá stále menej, preto firmy toľko investujú práce do rozvoja soft skills. Investícia do rozvoja sa vždy vráti (aj keď nie hneď) a zároveň dnešní zamestnanci vzdelávanie berú čoraz viac ako dôležitý benefit od svojho zamestnávateľa.

Keďže soft skills sú náročnejšie na naučenie, dôležité je učiť ich prakticky. Nechať ľudí skúšať si situácie a dostávať spätnú väzbu. Na to sa v elevatin zameriavame. Prednášky, videá ani samotné elearningy nestačia.

Podľa vás, aké najväčšie chyby zvyknú robiť ľudia v sebaprezentácii?

Najčastejšia je to, že to nemáme dopredu pripravené. Potom hapkáme a nepovieme to, čo sme chceli. Či sme zamestnanec, alebo podnikateľ, potrebujeme mať pripravený takzvaný „elevator pitch“, ktorý do minúty vysvetlí čo robíme a druhá strana si to vie hneď predstaviť.

Nepripravenosť sa prejaví aj v neverbálnej komunikácii. Napríklad sa nepozeráme druhému do očí, ale do zeme, pretože rozmýšľame čo povedať alebo sa cítime neistí. Druhá najčastejšia je to, keď používame výroky a slová, ktorým druhý nerozumie (používaný v našej brandži, ale nie vonku) a tiež neuvedieme nejaký príklad. Potrebujeme v hlave druhého vytvoriť akýsi obraz toho, čo robíme. Tak si to oveľa lepšie zapamätá. Preto používajme príklady. Takže príprava a zrozumiteľnosť.

Ponúkate aj tzv. Blended learning, popísali by ste, ako tento systém funguje?

Blended learning je prístup vo vzdelávaní, ktorý v zahraničí využívajú firmy, pretože im šetrí čas aj peniaze. V tomto prístupe sa prepájajú rôzne formy vzdelávania – elearning, prezenčné školenie, job aids, videá. Keby ste robili Blended Learning na tému Dávanie spätnej väzby u vás, vyzeralo by to nasledovne.

Vaši ľudia dostanú týždeň pred prezenčným školením prístup k 15 minútovému interaktívnemu elearningu. Môžu si ho prejsť doma, cestou do práce, či počas prestávky. V elearningu sa na príkladných situáciách z praxe naučia, ako dávať spätnú väzbu, čo robiť a čo nerobiť. Takže už vedia, ako to robiť ale ešte si to neskúsili. Tu prichádza školenie s našim lektorom, ktoré je buď o polovicu kratšie (namiesto 1 dňa je poldňa), alebo o to intenzívnejšie (v závislosti od zadania).

Tu si už vaši ľudia prakticky skúšajú situácie, dostávajú spätnú väzbu a prakticky sa danú zručnosť učia. Takto firma ušetrí čas svojich zamestnancov aj svoje peniaze. Navyše školenie s lektorom je veľmi praktické.

Prečítajte si článok: Osem najväčších chýb pri tvorbe vizitiek

Čo je u vás najvyužívanejšou službou a kto sú vaši najčastejší klienti?

Pracujeme najmä so stredne veľkými až veľkými podnikmi. Veľa robíme s firmami, ktoré sú inovatívne (napríklad IT firmy, UX štúdiá, herné štúdiá). Najčastejšie od nás klienti žiadajú praktické školenia, alebo konzultácie pre nastavenie ich HR procesov.

Školíte aj firmy, čo je na tom to najnáročnejšie?

Náročné je niekedy zladiť a zreálniť očakávania zadávateľa a potom ich zladiť s očakávanímdanej skupiny, ktorú školím. Niekedy sú totiž veľmi odlišné. Vtedy sa to snažím nastaviť tak, že so zadávateľom vopred odkomunikujem akýsi priestor na voľnosť v upravení obsahu alebo formy na mieste podľa nastavenia skupiny. Nemá zmysel ísť si svoje, ak skupina je niekde inde.

Nemalo by to prínos ani pre skupinu ani pre zadávateľa, preto je lepšie naladiť sa na potreby skupiny. Náročné vie byť aj to, ak firma na školenie zamestnancov pošle a oni to pritom nechcú. Našťastie od tohto trendu už veľa firiem ustupuje a svojím ľuďom dávajú možnosť výberu.

A čo vás na vašej práci, naopak, najviac teší?

Najviac ma teší, keď účastníci odchádzajú nadšení (alebo v dobrom zamyslení), pretože ich tréning opäť trochu posunul a majú nové vhľady a skúsenosti v téme. Teší ma tiež keď, v rámci nastavovania procesov napríklad hodnotiacich rozhovorov, manažéri firmy vnímajú, že dostali do rúk pomocný nástroj, ktorý im pomáha lepšie pracovať so svojimi ľuďmi. Celkovo ma tento biznis baví, pretože je dynamický a človek aj ľudia okolo neho stále rastú.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Teší ma, že si život postupne vytváram podľa svojich predstáv. Podnikám v tom, čo ma nesmierne baví, mám voľnosť (ale aj zodpovednosť) a mám úžasného manžela, ktorý ma podporuje a s ktorým si zakladáme rodinu. To, že robím, čo ma napĺňa a mám šťastnú rodinu (zatiaľ len o dvoch, ale čo chvíľa to bude inak) podkladám za svoj najväčší úspech.

Prezradíte nám vaše ďalšie plány do budúcnosti?

V elevatin chceme aj naďalej čo najlepšie zastrešiť rozmanité potreby našich klientov. Už tento rok sme nabrali dvoch externých lektorov a plánujeme začať spoluprácu s ďalšími profesionálmi, aby sme našim klientom dali to najlepšie. Do budúcna tiež plánujeme rozvoj aktivít pre verejnosť, či už formou otvorených workshopov, podcastov, alebo inou formou.

Skúste nám dať tri rady, pre ženy, ktoré by sa chceli vydať na cestu za vlastným snom.

Nájdite si mentora. Takého, ktorý vo vás bude veriť aj keby ste si na začiatku vy sami neboli úplne isté. Celkovo investujte do sebarozvoja a sebapoznávania, budete vedieť na čom stavať.

Choďte do toho, ak nie hneď full time, tak aspoň popri práci (či na materskej). Chce to veľa úsilia, ale keď sa pozriete späť, stojí to za to. Uvidíte pekný posun a ten pocit je na nezaplatenie. A nečakajte na to, kým budete cítiť úplnú istotu, tá vie prísť časom.

Myslite vo veľkom, ale nebojte sa začať v malom a byť trpezlivo vytrvalé. Popri tej ceste si povedzte každý deň, čo sa vám podarilo (3 veci) a jednu, čo by ste robili nabudúce ináč (robiť chyby je potrebné a aj ľudské).

Neviem, či sú tri alebo ich je 10, ale snáď pomôžu:)

žiadne príspevky na zobrazenie