Šťastné páry majú spoločnú túto jednu vec

ruky
pixabay.com

Univerzita v Bambergu hovorila so 181 rovnými pármi, ktoré boli spolu v priemere osem rokov a žili spolu najmenej jeden mesiac.

Účastníci, ktorých vek sa pohyboval od 18 do 71, odpovedali na otázky prieskumu týkajúce sa rôznych aspektov ich vzťahu. Týkal sa dôvery, sexuálneho uspokojenia, pocitov útlaku a obmedzenia a odhodlania a ochoty do vzťahu investovať. Vedci sa snažili zistiť, ako moc ovplyvňuje každý z týchto aspektov ich vzťahu.

Moc je vo vzťahu je kľúčová

„Vypočítali sme tiež rovnováhu síl, aby sme preskúmali, do akej miery sú vlastnosti každého partnera navzájom podobné,“ uviedol vo vyhlásení jeden z autorov štúdie Robert Körner, PhD z Psychologického ústavu MLU. Vedci zistili, že „najšťastnejšie páry boli tie, v ktorých obaja partneri vykazovali vysoký pocit osobnej sily“.

Na účely štúdie, ktorá bola uverejnená v časopise Journal of Social and Personal Relationships, „moc znamená, že môžete ovplyvňovať ľudí a úspešne odolávať pokusom ostatných ovplyvniť vás“. Pokiaľ ide o vášho partnera, znamená to, že máte pocit, že máte možnosť rozhodnúť sa o problémoch, ktoré sú pre vás vo vašom vzťahu dôležité.

Vedci poznamenávajú, že obaja partneri môžu mať moc bez toho, aby sa navzájom prebíjali.

Podľa štúdie nie je najdôležitejším faktorom spokojnosti vo vzťahu, pokiaľ ide o moc, rovnováha síl, ale skôr osobná úroveň moci, ktorej každý človek verí, že má. Aj keď sa to môže zdať v rozpore s tým, čo vytvára silný vzťah, jedna zo spoluautoriek štúdie, Astrid Schütz, PhD, vysvetlila, že to tak nemusí byť.
pixabay.com

Rozhodovať sa o spoločnom živote

„Možno sa tento pocit rozširuje na rôzne aspekty vzťahu. Zatiaľ čo žena by sa mohla rozhodnúť, kam ísť na dovolenku, manžel si vyberie, kam pôjde na večeru,“ uviedla Schütz, výskumník z Univerzity v Bambergu.
A pre každého môže byť to jeho vlastné rozhodnutie dôležité. Na udržanie šťastného vzťahu musia mať obaja ľudia možnosť rozhodovať o svojom spoločnom živote, ktorý je pre nich dôležitý. Inak nebudú spokojní.

Muži mali väčšie rozhodovacie právomoci

„Pocit, že sa v manželstve môžete rozhodovať … má veľký vplyv na kvalitu vzťahu,“ povedal Körner. Dodal, že subjektívny pocit sily a schopnosti slobodne konať, pozitívne ovplyvnil kvalitu vzťahu. Pohlavie už v dynamike moci nehrá takú rolu. Predchádzajúce štúdie ukázali, že moc bola vo vzťahoch v minulosti len zriedka vyvážená, pričom muži mali často väčší vplyv na rozhodnutia ako ženy. Ako sa spoločnosť odklonila od tradičných rodových rolí, dynamika moci sa s nimi posunula, poznamenávajú vedci.
„Romantické vzťahy sa stali rovnocennejšími – obzvlášť v západných spoločnostiach,“ povedal Körner. Muži však majú v určitých tradičných zmysloch stále väčšiu moc. Aj keď sa rodové úlohy v priebehu času určite menili, vedci zistili, že muži majú stále väčšiu pozičnú silu v tradičnom zmysle. Ako napríklad mať vyšší príjem a vyššie vzdelanie. Navyše potreba rozhodovať bola u mužov silnejšia. „Pokiaľ ide o pozičnú silu, bola pozorovaná nerovnováha,“ napísali autori.
mladi ludia
pixabay.com

Ženy sú spokojné, keď má muž pocit zodpovednosti

„Muži uviedli, že majú výrazne väčšiu pozičnú silu, ako je ich vzdelanostná a profesijná kvalifikácia, ako aj vyšší príjem, než ženy.“ K tomu druhému dodali: „Ženy majú stále nižšiu pozíciu ako muži, stále existujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. A muži pracujú v lepšie platených zamestnaniach.“ Vedci však uviedli, že tieto faktory prekvapivo neovplyvnili kvalitu vzťahu.
V skutočnosti „mnohé ženy boli so vzťahom spokojnejšie, keď partner cítil, že je zodpovedný, čo je v súlade s tradičnými rodovými úlohami“, píšu autori. Väčšina šťastných párov v štúdii uviedla, že majú pocit, že oni aj ich partner sú schopní presadiť svoje preferencie vo veciach, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.
Zdroj: bestlifeonline.com, pixabay.com