STUBAČIK: Prvá univerzitná škôlka svojho druhu na Slovensku

0
STUBAČIK: Prvá univerzitná škôlka svojho druhu na Slovensku
Vedeli ste, že na Slovenku vznikla prvá univerzitná škôlka svojho druhu? Bude pre deti zamestnancov, či študentov? Čo bolo impulzom pre jej vznik? S akými prekážkami sa stretli počas budovania? Na tieto a mnohé otázky nám odpovedala Ing. Jaroslava Maroszová, PhD., poverená rektorom v rámci zriaďovania materskej škôlky a odborná asistentka na oddelení anorganickej chémie FCHPT STU.

Predpokladám, že vznik škôlky bol iniciovaný dopytom. Ako dlho trval proces od podnetu / prvotného impulzu po začatie realizácie?

Prvotný nápad vznikol po mojom návrate z tretej materskej dovolenky do práce takmer pred štyrmi rokmi. Ako mňa, tak aj mnohých mojich kolegov trápil podobný problém. Ako umiestniť dieťa do škôlky v mieste bydliska, keďže škôlky obcí z okolia Bratislavy, ale aj zo samotnej Bratislavy kapacitne nestačia a zároveň dopravná situácia v okolí Bratislavy je natoľko komplikovaná, že je pre mladých rodičov nesmierne ťažké zladiť dochádzanie s prácou na plný úväzok. Po prvotných diskusiách vznikol tím ľudí, ktorí sa odhodlali osloviť s touto iniciatívou vedenie STU a vyzerá to tak, že po dlhej dobe a po prekonaní mnohých neočakávaných prekážok budeme môcť v septembri otvoriť brány prvej univerzitnej škôlky STUBAčik.

Pre koho je škôlka primárne určená? Pre deti študentov alebo pre zamestnancov vrátane doktorandov?

Škôlka je primárne určená pre deti zamestnancov a denných doktorandov. Ak by sa ale kapacitne nenaplnila, v ďalšej fáze budú mať možnosť umiestniť svoje deti aj denní študenti.

Bude možnosť, aby deti išli do škôlky, len občas, napr. dvakrát do mesiaca, ak má rodič skúškové, alebo budú uprednostnené deti, ktoré tam budú častejšie?

Okrem detí, ktoré budú v škôlke umiestnené na celodennú starostlivosť, bude v škôlke možnosť aj tzv. denného stacionára s kapacitou 5-7 detí, ktorý bude určený práve študentom, ktorí potrebujú svoje dieťatko umiestniť na pár hodín príp. dní počas vyučovania alebo skúšok.

Škôlka má kapacitu 22 detí. Pôjde o jednu triedu alebo budú deti rozdelené do viacerých tried podľa veku?

Priestorové kapacity umožňujú iba jednotriednu, vekovo zmiešanú škôlku. Takýto typ škôlok využíva tzv. Montessori pedagogiku, staršie deti sa „starajú“ o mladšie a mladšie sa staršími inšpirujú a posúvajú vpred :-).

Prečítajte si aj: Psychologička Martina Wäldl: Ak sa dieťa pýta, treba mu odpovedať. 

Aká bude výška školného?

Keďže chceme, aby tento sociálny benefit bol pre zamestnancov a študentov čo najvýhodnejší, budeme sa snažiť cenu školného priblížiť čo najviac k poplatkom porovnateľným s poplatkami v štátnych škôlkach.

Bude sa vyučovať aj cudzí jazyk? Aké budú otváracie hodiny škôlky?

Vyučovacím jazykom bude slovenčina a angličtina bude jazykom doplnkovým, ako krúžok.

Otváracie hodiny škôlky budú od 7.00 do 16.00 hod, pripadne sa ešte prispôsobia potrebám umiestnených detí.

Ide o skvelý projekt, prvý svojho druhu na Slovensku. Mate odozvy z iných univerzít, prípadne iných inštitúcií, ktorí chcú tento alebo podobný model aplikovať tiež?

Áno, máme odozvy z viacerých univerzít, niektoré dokonca podobné pokusy už minulosti mali, ale zatiaľ na Slovensku takáto škôlka nefunguje. Ak všetko dobre dopadne a bude dopyt po ďalšej takejto škôlke, máme ambíciu v budúcnosti v spolupráci s Univerzitou Komenského vytvoriť spoločnú veľkú škôlku v Mlynskej doline.

Škôlka má byť zaradená do siete materských škôl. Znamená to, že sa bude riadiť štátnym vzdelávacím programom ISCED-O?

Áno, v súčasnosti je na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu podaná žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení, ktorého súčasťou je aj školský vzdelávací program, podľa vzoru štátneho programu ISCED-O. Každá škôlka má ale svoj jedinečný program a takýto bude mať aj naša, o čom vypovedá už aj názov programu „Malí vedci“ :-).

Prečítajte si aj: Marek Kajan spája medicínu s umením. Ako pomáha svojimi omaľovávankami?

V prípade, ak bude dopyt väčší ako 22 detí, ktoré môžete prijať… Podľa čoho budete vyberať rodičov?

Našim kľúčom bude rovnomerné rozmiestnenie detí podľa fakúlt a univerzitných pracovísk STU. Vyberať si budú samotní dekani a vedúci pracovísk.

Viete v tejto chvíli povedať, či je už kapacita plná, resp. miesta obsadené, alebo  majú ešte rodičia šancu?

Rodičia majú samozrejme ešte šancu, keďže prihlášky prijímame do konca apríla 2020.

Čo bolo podľa vás najťažšie pri realizácii škôlky? Resp. ktoré najnáročnejšie prekážky ste museli prekonať?

Problémov nebolo málo. Prvú vec, ktorú sme museli vyriešiť, bolo nájsť vhodné priestory, aby škôlka spĺňala všetky potrebné náležitosti, hygienické, hlukové, svetelné parametre a zároveň bola v blízkosti väčšiny fakúlt STU. Priestor sme našli na ŠD Jura Hronca a prerobením bývalých služobných bytov vznikol súčasný priestor škôlky. Na svoju aktivitu sme museli najprv presvedčiť vedenie univerzity a akademický senát.

Najťažšia sa ukázala samotná realizácia rekonštrukčných prác, tak, aby sme sa zmestili do rozpočtu a výber zhotoviteľa. Samozrejme administratíva okolo škôlky nám tiež dala zabrať. Avšak môžem povedať, že na všetkých inštitúciách sme sa stretli s ústretovosťou a aj na ministerstve školstva mám podali pomocnú ruku. Nad škôlkou prebrala záštitu štátna tajomníčka ministerstva, pani Nachtmanová, za čo jej patrí veľká vďaka. V tejto fáze momentálne čakáme na odpoveď z ministerstva školstva ohľadom zaradenia škôlky do siete škôl a školských zariadení, pracujeme na vonkajšom ihrisku, zariaďujeme škôlku nábytkom, vybavujeme stravu. Takže práce máme ešte pred sebou dosť.

foto škôlky: Matej Fabiánek

titulná foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie