Vrah dvoch žien: Pornografia je ľudské právo

unsplash.com

Na túto otázku musí odpovedať Európsky súd pre ľudské práva. Aké su fakty tohto prípadu? Hlavný protagonista si odpykáva na Slovensku trest odňatia slobody za dvojnásobnú vraždu tety a sesternice a sťažuje sa, že mu bol odobratý pornografický materiál a za toto porušenie väzenských predpisov bol potrestaný.

Podľa neho táto konfiškácia a zákaz vlastniť tento materiál porušili jeho súkromie a slobodu prejavu. Súd posúdi, či prístup k pornografii vo väzení je právom zaručeným Európskym dohovorom o ľudských právach. Organizácia European Centre for Law and Justice (ECLJ) bola súdom prizvaná ako účastník tohto konania, aby predložila písomné pripomienky.

Pornografia je vo svojej podstate nemorálna

Vo svojich pozorovaniach ECLJ najskôr pripomenula, že pornografia je vo svojej podstate nemorálna. Podľa toho môžu štáty, ako naznačuje Európsky dohovor, obmedziť určité slobody v záujme ochrany morálky, ako aj bezpečnosti, zdravia alebo práv iných. Ochrana mravov je výsadou štátu, a to tento dohovor uznáva.

ECLJ vydala správu „Pornografia a ľudské práva“, aby informoval Súdny dvor o rozsiahlom výskume, ktorý dokazuje, že opakované používanie pornografie spôsobuje riziko závislosti, ako aj početné psychologické patológie a poruchy vzťahov. Systematicky devalvuje ľudí a stimuluje násilie, agresiu až sadizmus či masochizmus.

V portografii dochádza k devalvácii žien, pretože sú zobrazované stereotypne a ponižujúco. Organizácia ECLJ tiež zdôraznila, že je o to legitímnejšie chrániť väzňov pred nepriaznivými účinkami pornografie, pretože sú voči nej obzvlášť zraniteľní. Ich samota a nečinnosť zvyšujú riziko závislosti.

Pornografia podporuje zneužívanie

Väzni vinní zo sexuálneho násilia môžu byť pornografiou podnecovaní k impulzívnemu násiliu. V dôsledku toho by nezabránenie šírenia pornografického materiálu v miestach zadržania predstavovalo porušenie povinnosti štátu zabezpečiť dobré zdravie a bezpečnosť svojich väzňov, ako aj ich rehabilitáciu.

unsplash.com

Je potrebné spomenúť, že významná časť pornografického obsahu prístupného na internete zahŕňa detskú pornografiu. V takom prípade nejde o dospelého, ale o dieťa, ktoré je „zjednotené“ a stáva sa sexuálnym objektom, aby uspokojilo predstavy spotrebiteľa. Hlavným nepriaznivým účinkom tohto obsahu je propagácia myšlienky, že sex s predpubertálnym dieťaťom nie je násilný. Ako zistil osobitný spravodajca OSN pre predaj detí: 92% sexuálnych zneužívateľov detí predtým vlastnilo detskú pornografiu.

Definícia pornografie

Pornografia je v zásade v rozpore s morálkou, a preto ju nemožno všeobecne zaručiť ako súčasť súkromia, slobody myslenia alebo slobody prejavu, pretože dohovor stanovuje všetky tieto práva, ktoré ich môžu štáty legitímne obmedziť na ochranu „morálky“.

Etymológia odhaľuje nemorálnosť pornografie. Slovo pochádza z gréckeho πορνογράφος [pornográphos], ktoré je odvodené od πόρνη [pórnê] vo význame „prostitútka“ a γράφω [gráphô] vo význame „maľovať“, „písať“ alebo „popisovať“.

Prečítajte si: Dajte si pozor aj na psychické zneužívanie

Ide teda o vykreslenie prostitúcie. Súčasné definície tohto slova vždy spomínajú rozpor pornografie s „dobrými mravmi“, ako napríklad vo francúzskom slovníku Larousse: „Prítomnosť obscénnych detailov v určitých literárnych alebo umeleckých dielach; uverejnenie, predstavenie, fotografia atď., obscénny.“

Zdá sa, že v spoločnosti rastie povedomie o škodlivosti pornografie a potrebe chrániť zúčastnené osoby a mladých a zraniteľných osôb. V Parlamentnom zhromaždení Rady Európy sa v súčasnosti rokuje o dvoch návrhoch rezolúcií, ktoré odporúčajú, aby štáty vykonávali väčšiu kontrolu s cieľom osobitne chrániť práva žien a detí.

ECLJ vyjadruje nádej, že ECHR bude schopný presadzovať interpretáciu ľudských práv, ktorá rešpektuje ľudské zdravie a dôstojnosť. Rovnako ako ECLJ na Facebooku.

Prípad je uvedený pod číslom 81292/17 – Roman CHOCHOLÁČ v. Slovakia

Zdroj: eclj.org, ECLJ-Written-observations-CHOCHOLAC-v.-Slovakia-January-2021

Zdroj foto na titulke: unsplash.com