Abeceda marketéra – 38 pojmov, ktoré by ste mali poznať

0
Abeceda marketéra – 38 pojmov, ktoré by ste mali poznať

Marketingové pojmy, ktoré by ste mali vedieť – tento článok vám môže poslúžiť ako marketingový glosár – taký, ktorý nielen definuje každý termín, ale ponúka aj niekoľko užitočných zdrojov v prípade, že sa o nich chcete dozvedieť viac.

1. A/B testovanie

Ide o proces porovnávania dvoch variácií jednej premennej s cieľom určiť, ktorá má najlepšiu výkonnosť, aby sa tak pomohlo zlepšiť marketingové úsilie. Často sa to robí v e-mailovom marketingu (s variáciami predmetu alebo kópie), výzvami na akciu (variácie farieb alebo počtom slov) a variáciami obsahu.

2. Bounce rate – miera odchodov

Miera odchodov z webu: Percento ľudí, ktorí sa dostanú na stránku na vašom webe a potom odídu bez toho, aby klikli na čokoľvek iné alebo prešli na iné stránky na vašom webe. Vysoká miera odchodov vo všeobecnosti vedie k nízkym mieram konverzie, pretože nikto nezostáva na vašej stránke dostatočne dlho na to, aby si prečítal váš obsah alebo vykonal konverziu na vstupnej stránke (alebo pri akejkoľvek inej konverznej udalosti).

Miera odchodov e-mailov: Miera, pri ktorej nebolo možné doručiť e-mail do doručenej pošty príjemcu. Vysoká miera odchodov vo všeobecnosti znamená, že vaše zoznamy sú neaktuálne alebo zakúpené od tretej strany, prípadne obsahujú veľa neplatných e-mailových adries.

3. Persona kupujúceho – Buyer persona

Polofiktívna reprezentácia vášho ideálneho zákazníka na základe prieskumu trhu a reálnych údajov o vašich existujúcich zákazníkoch. Aj keď to pomáha podnikateľom, ako ste vy, definovať ich cieľovú skupinu – publikum, môže tiež pomôcť obchodným zástupcom kvalifikovať potenciálnych zákazníkov.

4. Call to action – Výzva na akciu

Výzva na akciu je textový riadok, tlačidlo, obrázok alebo nejaký typ webového odkazu, ktorý povzbudzuje návštevníka webovej stránky, aby navštívil cieľovú stránku a stal sa z neho potenciálny zákazník. Niektoré príklady výziev na akciu sú „Prihlásiť sa na odber“ alebo „Stiahnite si publikáciu ešte dnes“. Tie sú pre podnikateľov dôležité, pretože sú „návnadou“, ktorá láka návštevníka webu, a vďaka lead magnetu vám poskytne svoju adresu. Viete si teda predstaviť, ako je dôležité poskytnúť veľmi lákavú a hodnotnú ponuku vo výzve na akciu, aby ste lepšie podporili konverziu návštevníka na potenciálneho zákazníka.

5. Content – obsah

Vo vzťahu k marketingu je obsah informácia, ktorá existuje za účelom strávenia (nie doslovne), zapojenia a zdieľania. Obsah zvyčajne prichádza vo forme blogu, videa, príspevku na sociálnych médiách, fotografie, prezentácie alebo podcastu, aj keď existuje ešte veľa ďalších typov. Od návštevnosti webových stránok cez konverziu vedúceho zákazníka až po zákaznícky marketing, obsah zohráva nenahraditeľnú úlohu v úspešnej stratégii inbound marketingu.
Inbound marketing sa vzťahuje na marketingové aktivity, ktoré priťahujú návštevníkov, namiesto toho, aby marketéri museli ísť von, aby upútali pozornosť potenciálnych zákazníkov. Je to všetko o získaní pozornosti zákazníkov, uľahčení vyhľadania spoločnosti online a pritiahnutí zákazníkov na web vytváraním zaujímavého a užitočného obsahu.

6. Conversion rate – Konverzný pomer

Percento ľudí, ktorí dokončili požadovanú akciu na jednej webovej stránke, napríklad vyplnili formulár. Stránky s vysokou mierou konverzie dosahujú dobrú výkonnosť, zatiaľ čo stránky s nízkou mierou konverzie majú nízku výkonnosť.

7. Dynamický obsah

Spôsob zobrazenia rôznych správ na vašom webe na základe informácií, ktoré už o návštevníkovi viete. Môžete napríklad použiť inteligentné výzvy na akciu, aby sa prvým návštevníkom zobrazila prispôsobená výzva na akciu (možno s ponukou na začiatku lievika) a tí, ktorí už sú vo vašej databáze, videli inú výzvu na akciu (možno pre obsah, ktorý ponúka viac informácií o vašom produkte alebo službe).

8. Ebook

E-knihy sú bežným typom obsahu, ktorý mnohí obchodníci používajú, často na pomoc pri získavaní potenciálnych zákazníkov. Vo všeobecnosti ide o dlhodobejší typ obsahu ako napríklad blogové príspevky a spracúvava tému do hĺbky.

9. Email

E-mail vo svojom najzákladnejšom zmysle znamená „elektronická pošta“. Je to základná súčasť marketingu, pretože je to priame spojenie s doručenou poštou kontaktom. S veľkou mocou však prichádza aj veľká zodpovednosť, čo znamená, že pre obchodníkov je dôležité, aby nezneužívali e-mailový vzťah s kontaktom. Pre kontakt je príliš jednoduché kliknúť na „zrušiť odber“ po tom, takže nestraťte svoju ťažko získanú dôveru zákazníka.

pixabay.com

10. Engagement rate – miera zapojenia

Populárna metrika sociálnych sietí, ktorá sa používa na opis množstva interakcií – lajkov, zdieľania, komentárov – ktoré váš obsah dostáva. Takéto interakcie vám hovoria, že vaše správy sú zaujímavé a rezonujú u vašich fanúšikov a sledovateľov.

11. Facebook

Facebook je sociálna sieť, ktorú už pravdepodobne poznáte – stala sa však oveľa viac než len platformou na zverejňovanie obsahu a získavanie sledovateľov. Teraz môžete využiť úžasné možnosti zacielenia dostupné prostredníctvom reklamy na Facebooku, aby ste našli a prilákali úplne nové kontakty na vašu webovú stránku a prinútili ich konvertovať na vašich vstupných stránkach…

Aj keď je to základná súčasť akejkoľvek marketingovej stratégie, nemala by byť jedinou zložkou. Ak sa úplne zameriate na Facebook (alebo akýkoľvek iný veľký sociálny kanál, ak na to príde), získate len malý kúsok koláča prichádzajúceho marketingu.

12. Google+

Google+ (ďalej len „Google Plus“) je sociálna sieť, ktorá vám umožňuje pripojiť sa a vytvárať kruhy, v ktorých môžete prepájať členov rodiny, priateľov a kolegov z odvetvia. Aj keď ju môžete používať podobne ako iné sociálne siete – na publikovanie a zdieľanie obsahu a generovanie nových potenciálnych zákazníkov – tiež poskytuje obchodníkom s obsahom obrovskú hodnotu SEO kvôli rastúcemu významu sociálneho zdieľania v algoritmoch vyhľadávacích nástrojov.

13. Hashtag

Hashtagy predstavujú spôsob, ako môžete vy a vaši čitatelia vzájomne komunikovať na sociálnych sieťach a viesť rozhovory o konkrétnom obsahu. Verejné konverzácie na Twitteri, Facebooku a Instagrame spájajú do jedného streamu, ktorý môžu používatelia nájsť vyhľadaním hashtagu alebo kliknutím na jeden z nich.

Samotné hashtagy sú jednoducho kľúčové slovné spojenie, napísané bez medzier, so znakom mriežky (#) pred ním – ako #MeToo a #ChocolateLovers. Tieto hashtagy môžete umiestniť kdekoľvek vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach.

14. HTML

Toto je skratka pre HyperText Markup Language, jazyk používaný na písanie webových stránok. Je jadrom každej webovej stránky bez ohľadu na zložitosť stránky alebo počet použitých technológií a poskytuje základnú štruktúru stránky – ktorá je potom vylepšená a upravená ďalšími technológiami, ako sú CSS a JavaScript.

15. Infografika

Vysoko vizuálny obsah, ktorý je medzi digitálnymi marketingovými pracovníkmi veľmi obľúbený ako spôsob, ako sprostredkovať zložité koncepty jednoduchým a vizuálnym spôsobom.

16. Instagram

Hoci bol Instagram spočiatku útočiskom len pre mladšie generácie, ktoré chceli uverejňovať, upravovať a zdieľať jedinečne vyzerajúce fotografie, rozrástol sa na poprednú sociálnu sieť, ktorá predstavuje životaschopnú príležitosť pre obchodníkov s dobrým vizuálnym obsahom. Mnoho firiem využíva túto sieť tým, že zverejňuje fotografie súvisiace s odvetvím, ktoré by ich sledovatelia a zákazníci radi videli.

mobil
pixabay.com

17. JavaScript

JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje webovým vývojárom navrhovať interaktívne stránky. Väčšina dynamického správania, ktoré uvidíte na webovej stránke, je vďaka JavaScriptu, ktorý rozširuje predvolené ovládacie prvky a správanie prehliadača.

Použitie JavaScriptu zahŕňa kontextové okná, vysúvacie výzvy na akciu, vytváranie bezpečnostných hesiel, kontrolné formuláre, interaktívne hry a špeciálne efekty. Používa sa tiež na vytváranie mobilných aplikácií a vytváranie serverových aplikácií.

18. Kľúčový indikátor výkonu (KPI)

Typ merania výkonu, ktorý spoločnosti používajú na hodnotenie úspešnosti zamestnanca alebo činnosti. Obchodníci sledujú KPI, aby sledovali pokrok smerom k marketingovým cieľom a úspešní obchodníci neustále hodnotia svoj výkon v porovnaní s metrikami štandardu v odvetví. Príklady KPI zahŕňajú CAC (Customer Acquisition Cost), zdroje návštevnosti blogu a zobrazenia domovskej stránky.

19. Kľúčové slovo

Kľúčové slová, ktoré sa niekedy označujú ako „frázy kľúčových slov“, sú témy, pre ktoré sú webové stránky indexované vo výsledkoch vyhľadávania nástrojmi ako Google, Yahoo a Bing.

Výber kľúčových slov, pre ktoré budete optimalizovať webovú stránku, pozostáva z dvoch častí. Najprv sa musíte uistiť, že kľúčové slovo má značný objem vyhľadávania a nepoužíva ho príliš veľa konkurencie. Potom by ste sa mali uistiť, že je v súlade s vaším cieľovým publikom.

Po rozhodnutí o vhodných kľúčových slovách, ktoré chcete použiť, budete musieť optimalizovať príslušné stránky na svojom webe.

20. Landing page – vstupná stránka

Vstupná stránka je webová stránka obsahujúca formulár, ktorý sa používa na generovanie potenciálnych zákazníkov. Táto stránka sa točí okolo marketingovej ponuky, ako je e-kniha alebo webinár, a slúži na zachytenie informácií o návštevníkoch výmenou za hodnotnú ponuku. Vstupné stránky sú strážcami konverznej cesty a sú tým, čo oddeľuje návštevníka webu od toho, aby sa stal potenciálnym zákazníkom.

Inteligentný inbound marketér vytvorí vstupné stránky, ktoré oslovia rôzne osoby (množné číslo pre osobu) v rôznych fázach procesu nákupu. Je to nepochybne poriadna snaha, ktorá sa však vyplatí.

21. LinkedIn

LinkedIn je obchodne orientovaná sociálna sieť. Bola uvedená na trh v máji 2003 a používa sa hlavne na profesionálne vytváranie sietí. V súčasnosti je LinkedIn s viac ako 414 miliónmi registrovaných členov najobľúbenejšou sociálnou sieťou pre profesionálov a jednou z top sociálnych sietí celkovo. Vstup na platformu, vytvorenie vyplneného profilu a vytváranie sietí pomohli mnohým uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu.

pixabay.com

22. Mobilný marketing

Keďže dopyty mobilného vyhľadávania oficiálne prevyšujú dopyty z počítačov, teraz je pravdepodobne čas preskúmať mobilný marketing. Čo je to? Mobilný marketing označuje prax optimalizácie marketingu pre mobilné zariadenia s cieľom poskytnúť návštevníkom prispôsobené informácie citlivé na čas a miesto na propagáciu tovaru, služieb a nápadov.

S tým súvisí optimalizácia pre mobilné zariadenia – znamená to naformátovať svoje webové stránky tak, aby sa dali ľahko čítať a navigovať z mobilného zariadenia. Dá sa to urobiť buď vytvorením samostatnej mobilnej webovej stránky alebo začlenením responzívneho dizajnu do počiatočného rozloženia stránky. Algoritmus Google teraz odmeňuje webové stránky vhodné pre mobilné zariadenia, takýe pozor na to.

23. Natívna reklama

Typ online reklamy, ktorá preberá formu a funkciu platformy, na ktorej sa zobrazuje. Jej účelom je, aby reklamy pôsobili menej ako reklamy a viac ako súčasť konverzácie. To znamená, že je to zvyčajne časť sponzorovaného obsahu, ktorý súvisí so skúsenosťami spotrebiteľov, nie je rušivý a vyzerá a pôsobí podobne ako jeho redakčné prostredie.

Natívna reklama môže mať mnoho podôb, či už sú to hlásatelia, ktorí priaznivo hovoria o produkte sponzorujúcom reláciu, alebo článok o produkte alebo spoločnosti, ktorý sa zobrazuje na internetovom portáli, ale prináša aj niečo zaujímavé.

24. News Feed – informačný kanál

News Feed je informačný online kanál plný zdrojov správ. Na Facebooku je News Feed domovskou stránkou účtov používateľov, kde môžu vidieť všetky najnovšie aktualizácie a novinky od svojich priateľov. Informačný kanál na Twitteri sa nazýva časová os.

25. Platba za kliknutie (PPC)

Množstvo peňazí vynaložených na kliknutie na digitálnu reklamu. Ide tiež o model internetovej reklamy, kde inzerenti platia vydavateľovi (zvyčajne vyhľadávaču, stránke sociálnych médií alebo vlastníkovi webovej stránky) určitú sumu peňazí za každé kliknutie na ich reklamu. Pre vyhľadávače PPC reklamy zobrazujú reklamu, keď niekto hľadá kľúčové slovo, ktoré sa zhoduje so zoznamom kľúčových slov inzerenta, ktorý pred časom odošle do vyhľadávača.

PPC reklamy sa používajú na nasmerovanie návštevnosti na webovú stránku inzerenta a PPC sa používa na posúdenie efektívnosti nákladov a ziskovosti vašich platených reklamných kampaní.

26. Pinterest

Pinterest je vizuálna sociálna sieť, ktorú zvyčajne používajú majitelia eshopov, ale nie bez primeraného podielu špičkových obchodníkov s obsahom B2B a B2C. Firmy aj spotrebitelia používajú webovú stránku na uverejňovanie obrázkov a fotografií, ktoré sa im páčia, aby ostatní používatelia mohli tento obsah znova pripnúť (zdieľať).

27. QR kód

QR kód (skrátene od Quick Response code) je špecifický maticový čiarový kód (alebo dvojrozmerný kód), ktorý je čitateľný špeciálnymi čítačkami QR čiarových kódov a telefónmi s fotoaparátmi. Kód pozostáva z čiernych modulov usporiadaných do štvorcového vzoru na bielom pozadí. Kódované informácie môžu byť text, adresa URL alebo iné údaje.

V praxi uľahčuje napríklad zdieľanie informácií alebo platbu – vytvoríte si kód a zákazník môže zaplatiť priložením mobilu namiesto zdĺhavého vyťukávania čísla účtu.

28. Responzívny dizajn

Ide o postup vývoja webovej stránky, ktorá sa prispôsobuje tomu, ako si ju niekto prezerá. Namiesto vytvárania samostatnej, odlišnej webovej stránky pre každé konkrétne zariadenie, na ktorom sa dá prezerať, lokalita rozpozná zariadenie, ktoré váš návštevník používa, a automaticky vygeneruje stránku, ktorá reaguje na zariadenie, na ktorom si obsah prezerá, vďaka čomu sa webové stránky vždy zobrazia optimalizované pre obrazovky akéhokoľvek rozmeru.

29. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Vylepšenie miesta, na ktorom sa webová stránka zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. Úpravou prvkov SEO na stránke a ovplyvnením faktorov SEO mimo stránky môže marketingový špecialista zlepšiť, kde sa webová stránka zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávača.

Existuje veľa komponentov na zlepšenie SEO vašich stránok. Vyhľadávače hľadajú prvky vrátane titulkov, meta description, kľúčových slov, tagov, obrázkov, štruktúry interných odkazov a prichádzajúcich odkazov – a to je len niekoľko vecí. Vyhľadávacie nástroje tiež skúmajú štruktúru a dizajn lokality, správanie návštevníkov a ďalšie externé faktory, aby určili, aké vysoké hodnotenie by mala mať váš web na stránkach s výsledkami vyhľadávacieho nástroja.

seo, marketing, linky, optimalizacia
Foto: pixabay.com

30. Sociálne siete

Sociálne siete sú médiá určené na šírenie prostredníctvom sociálnej interakcie, vytvorené pomocou vysoko dostupných a škálovateľných publikačných techník. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Google+ sú príklady sietí sociálnych sietí, ku ktorým sa možno pripojiť na osobné alebo podnikateľské použitie. Sociálne médiá sú základnou súčasťou inbound marketingu, pretože poskytujú obchodníkom ďalšie kanály na šírenie dosahu, zvyšovanie rastu a dosahovanie obchodných cieľov.

31. Tag

Marketingová alebo webová značka – tag – je segment kódu napísaný v Javascripte, ktorý sa umiestňuje na stránku značky s cieľom sledovať akcie používateľov a zhromažďovať údaje.

Keď návštevník webovej stránky vykoná konkrétnu akciu, ktorá je nakonfigurovaná na spustenie značky, táto značka sa považuje za „spustenú“ – inými slovami, zhromažďuje údaje o tejto aktivite a odosiela ich, najčastejšie, analytickému alebo marketingovému nástroj.

32. Unique visitor – jedinečný návštevník

Osoba, ktorá navštívi webovú stránku viac ako raz za určité časové obdobie. Obchodníci používajú tento výraz na rozdiel od celkových návštev stránok na sledovanie objemu návštevnosti svojich webových stránok. Ak iba jedna osoba navštívi webovú stránku 30-krát, potom táto webová stránka má jedného UV a celkovo 30 celkových návštev.

33. URL

Toto je skratka pre Uniform Resource Locator. Úprimne povedané, pred napísaním tejto definície som to nevedela. V podstate ide o adresu informácie, ktorú možno nájsť na webe, ako je stránka, obrázok alebo dokument (napr. https://www.akcnezeny.sk). Adresy URL sú dôležité pre SEO na stránke, pretože vyhľadávače pri hľadaní kľúčových slov prehľadávajú zahrnutý text. Ak sa kľúčové slovo, ktoré chcete indexovať, nachádza v adrese URL, získate body za cookies z vyhľadávačov (žiaľ, nie sú to žiadne skutočné sušienky).

34. Používateľská skúsenosť (UX)

Celková skúsenosť zákazníka s konkrétnou firmou, od objavenia a povedomia o značke až po interakciu, nákup, používanie a dokonca aj presadzovanie tejto značky. Ak chcete poskytnúť vynikajúcu zákaznícku skúsenosť, musíte myslieť ako zákazník, alebo lepšie, myslieť na to, že ste zákazníkom.

35. Virálny obsah

Tento výraz sa používa na označenie časti obsahu, ktorá sa vďaka zdieľaniu stala na webe veľmi populárnou. Ľudia často nevedia, že dielo, ktoré vytvárajú, bude virálne, kým sa to skutočne nestane, čo je zvyčajne nešťastné, ak je to obzvlášť trápne.

36. Website

Website je súbor vzájomne prepojených webových stránok, zvyčajne vrátane domovskej stránky, ktoré sa vo všeobecnosti nachádzajú na rovnakom serveri a sú pripravované a udržiavané ako zbierka informácií osobou, skupinou alebo organizáciou. Marketingový špecialista by mal webovú stránku štruktúrovať ako dynamickú, viacrozmernú entitu, ktorú možno použiť na prilákanie relevantných návštevníkov webovej lokality, premenu týchto návštevníkov na potenciálnych zákazníkov a premenenie týchto potenciálnych zákazníkov na zákazníkov.

37. XML Sitemap

Súbor XML sitemap je súbor kódu, ktorý sa nachádza na vašom webovom serveri a obsahuje zoznam všetkých relevantných adries URL, ktoré sú v štruktúre vašej webovej lokality. Je to niečo ako „pôdorys“ lokality, ktorý sa hodí najmä pri každej zmene lokality. Pomáha tiež webovým prehľadávačom vyhľadávacích nástrojov určiť štruktúru stránky, aby ju mohli prehľadávať inteligentnejšie.

Súbory Sitemap nezaručujú, že budú prehľadané všetky odkazy, a indexové prehľadávanie nezaručuje indexovanie. Mapa stránok je však stále tou najlepšou poistkou, ako upútať vyhľadávač, aby sa dozvedel o celej vašej stránke. Je to ako povedať „Hej, Google – pozri si túto skvelú webovú stránku.“

38. YouTube

YouTube je webová stránka na zdieľanie videí, na ktorej môžu používatelia nahrávať, zdieľať a prezerať videá. Traja bývalí zamestnanci PayPalu vytvorili službu YouTube vo februári 2005. V novembri 2006 spoločnosť YouTube, LLC kúpila spoločnosť Google Inc. za 1,65 miliardy USD a teraz je prevádzkovaná ako dcérska spoločnosť spoločnosti Google. YouTube je najväčšia sieť na zdieľanie videí vo svete.

žiadne príspevky na zobrazenie