Komplikovaná DPH alebo kedy sa musíte registrovať

0
Komplikovaná DPH alebo kedy sa musíte registrovať
Foto: pixabay.com

Asi najčastejšia otázka, ktorú v poslednej dobe dostávam od mojich klientov, je tá, čo je to DPH, kedy si ju môžem odpočítať a kto ju za mňa bude platiť. Tak som si povedala, že po mojej ročnej prestávke v písaní, bude práve táto téma tou prvou.

Pôvodne som začala písať „veľmi múdry“ článok plný poučiek, no žiaľ ani po troch dňoch som nezvládla viac ako tri vety. Veď takýchto múdrostí si viete nájsť na nete veľa.

Pokúsim sa to napísať vlastnými slovami, tak ako sa to snažím vysvetliť aj svojim klientom. Aj keď môj slovník je momentálne bohatý hlavne na rôzne citoslovcia vďaka prírastku v rodine, tak verím, že to nebude zase až príliš jednoduché :D

Čo je to vlastne tá DPH, teda daň z pridanej hodnoty?

S DPHčkou ste sa vo svojom živote už určite stretli. Je to tých 10 alebo 20 %, o ktoré je váš nákup drahší.

Daň z pridanej hodnoty je jednou z najzložitejších daní, aké u nás existujú. Ale je to tiež hlavný plnič štátneho rozpočtu, a teda aj hlavný bod programu daňových kontrolórov.

Je to nepriama daň, ktorou sa zdaňuje spotreba. Platí ju konečný užívateľ, teda ten posledný článok, ktorý nakupuje a nie je platiteľ DPH. Do štátneho rozpočtu však túto daň odvedú predchádzajúci členovia distribučného reťazca, od výrobcu až po predajcu, ktorí sú platitelia tejto dane.

Prečítajte si aj článok o eKase

dane
Foto: pixabay.com

Kedy sa stávam platiteľ DPH

Ak ste práve začali podnikať, teda založili ste si spoločnosť alebo otvorili živnosť, nie ste platiteľ DPH. No treba si dať pozor, je možné, že sa treba na DPH zaregistrovať. Existuje niekoľko typov registrácií, vysvetlím však len tie, pri ktorých je šanca, že by sa Vás mohli týkať.

Tá štandardná registrácia, kedy sa stávate normálnym regulérnym platiteľom DPH so všetkým čo k tomu patrí, je registrácia podľa §4. Táto registrácia môže byť povinná, ale aj dobrovoľná.

Povinná registrácia

Povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH vzniká v prípade, ak prekročíte obrat 49 790 € za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Tu upozorňujem, nesleduje sa rok, ale 12 po sebe idúcich mesiacov, napríklad je to obdobie marec 2018 – február 2019. V prípade, ak by ste tento obrat prekročili aj napr. za 2 mesiace, tak povinnosť registrovať sa vzniká v tom mesiaci, kedy tento obrat prekročíte.

Žiadosť o registráciu je potrebné odoslať do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, po mesiace kedy prekročíte obrat pre povinnú registráciu. Ak ste vo februári 2019 dosiahli obrať 49 791 €, žiadosť odošlete do 20. marca 2019. Daňový úrad zvykne vyžiadať rôzne dokumenty a výstupy z účtovníctva, ako hlavná kniha, zoznam faktúr, uzávierky z registračnej pokladne, môže samozrejme vyžiadať aj úplne všetky doklady, ktoré máte.

Prečítajte si viac informácií o tom, čo je dôležité pre podnikanie a ako začať podnikať (aj bez peňazí)

dane
Foto: pixabay.com

Dobrovoľná registrácia

Niekedy môžu nastať dôvody, že sa za platiteľa DPH chcete registrovať, teda stať sa dobrovoľným platiteľom. Pošlete žiadosť o registráciu, daňový úrad posúdi žiadosť, vyžiada nejaké doklady , ktoré preukážu, že vykonávate alebo budete vykonávať nejakú ekonomickú činnosť (niekedy chce podnikateľský plán, zmluvy s odberateľmi a pod.).

Urobí svoje kontroly a do 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu vás zaregistruje (alebo aspoň by mal). Vydá sa osvedčenie o registrácii na daň, kde sa určí deň, od ktorého sa stávate platiteľ DPH. A od tohoto dátumu už svoje faktúry, pokladničné doklady vystavujete navýšené o DPH.

Ak podnikáte so zahraničím

Vo svojom podnikaní však už často presahujeme hranice nášho štátu, môže sa stať, že nám vznikne povinnosť registrovať sa podľa § 7 alebo §7a. Touto registráciou sa nestávate štandardný platiteľ DPH, DPH budete riešiť iba v určitých prípadoch svojho podnikania.

Registrácia podľa §7 je registrácia v prípade nadobúdate (nakupujete) tovar z iného štátu EU.

Povinnosť vzniká, ak za kalendárny rok (teraz sa pre istotu sleduje kalendárny rok, teda vždy od januára začínate na nule a pripočítavate svoje nákupy v EU) nakúpite z EU tovar v hodnote viac ako 14 000 €. Sleduje sa hodnota bez dane.

Povinnosť registrovať sa máte ešte pred nákupom, ktorým presiahnete hranicu.

Znamená to, že dokým nie ste registrovaný, dodávateľ vám vystavuje faktúru s DPH danej krajiny, odkiaľ tovar nakupujete. Nasleduje nákup, ktorým hranicu prekročíte, tak ešte pred nákupom sa zaregistrujete a faktúra, kedy sa limit prekročí bude už bez DPH. DPH následne budete odvádzať na Slovensku.

Na túto „tovarovú registráciu“ sa môžete registrovať aj dobrovoľne, skôr ako dosiahnete daný limit. Môžete to urobiť napr. vtedy, ak je to pre vás výhodnejšie. Teda dovážate z krajiny, kde je napr. daň 25 %. U nás to máte lacnejšie, lebo sa platí daň vo výške 20 %.

Registrácia podľa §7a je registrácia pri dodaní alebo prijatí služby do alebo z iného štátu EU.

Táto registrácia je povinná v prípade, že nakupujete alebo predávate služby konkrétne uvedené v zákone.

Aj za reklamy platíte DPH!

Sú to najmä tieto: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku (s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov), reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, pridelenie zamestnancov, služby dodávané elektronickými prostriedkami.

Áno, patrí sem aj reklama na Facebooku, Google, heureke, nákup domén, hostingov zo zahraničia.

Povinnosť registrovať sa je ešte pred prijatím alebo dodaním takejto služby. Daňový úrad vykoná registráciu do 7 dní od doručenia žiadosti a vydá Osvedčenie o registrácii na daň.

BTW, to osvedčenie je kartička, treba si ju odložiť, pri zrušení registrácie ju bude potrebné vrátiť.

facebook
Foto: pixabay.com

A ako to celé funguje

Stali ste sa platiteľ DPH, takže si zhrnieme, čo vás čaká a neminie.

Na jednej strane máte svoje predaje už s DPH, s druhej strany máte svoje nákupy. Rozdiel medzi nimi je to, čo odvediete štátu (daňová povinnosť) alebo Vám štát vráti (nadmerný odpočet).

Po registrácii ste mesačný platiteľ DPH, takže všetko sa to vyúčtuje raz mesačne, a to vždy do 25. nasledujúceho mesiaca, prostredníctvom podania daňového priznania. Do tohto dátumu je potrebné daň aj zaplatiť.

Príklad

Ste zaregistrovaný, napr. od 1.4.2019. Takže tovary a služby, ktoré dodáte po tomto termíne, už fakturuje s DPH. Predáte za 1000 €, vyfakturujete 1000+200 (20%).

V apríli tiež nakupujete pre svoje podnikanie, urobíte nákupy za 500+100 €.

Za apríl 2019 budete podávať daňové priznanie do 25. mája 2019, kde bude výsledok 100 €.

Ak ste iba registrovaný na služby, tovar, DPH vždy len platíte zo služieb, tovarov nakúpených z EU. Daňové priznanie podávate iba za mesiac, kedy k takýmto nákupom prišlo. Podáva sa do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

Služby účtovníka

Článok je naozaj len na základné zorientovanie. Keď vám poviem, že ešte musíte poslať Kontrolný výkaz, kde uvediete všetky svoje nákupy a predaje položkovite, faktúru po faktúre, či dokonca Súhrnný výkaz so všetkými predajmi do EÚ, tak sa na to rovno vykašlete a budete hľadať účtovníka.

DPH je naozaj komplikovaná daň, sú tu výnimky pomaly pri každom bode, výnimky s výnimiek a ešte aj výnimky s výnimiek s výnimiek. Takže, to ako konkrétne postupovať vo vašom prípade, si treba overiť individuálne.

A ak ste to zvládli, až sem, tak vás prosím rovno o jeden lajk na moju FB stránku. A ak by ste ešte niečo chceli vedieť o daniach či účtovníctve alebo sa rovno chcete stať mojim klientom, napíšte.

Ak nad DPH uvažujete, tak vás určite napadla otázka, že kedy sa vlastne ten platiteľ DPH oplatí byť. Aj mňa to napadlo, bude z toho ďalší článok (ak moje deti dovolia, určite skôr ako zase o rok).

žiadne príspevky na zobrazenie