Lucia Benková: „Rozprávky môžu dieťa naviesť na požadované formy správania“

0
Lucia Benková: „Rozprávky môžu dieťa naviesť na požadované formy správania“
Lucia Benková

Lucia Benková je mamou dvoch detí a i keď pôvodne vyštudovala politiku a verejnú správu, rozhodla sa venovať písaniu a ilustrovaniu kníh. So svojou knihou vyhrala tretie miesto o najkrajší výrobok Čo dokáže mama.

Čo ste pôvodne vyštudovali a čomu sa v súčasnosti venujete?

Vyštudovala som učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom a verejnú politiku a verejnú správu na Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Fakulta sociálnych vied. V súčasnosti sa venujem písaniu a ilustrovaniu výchovno-vzdelávacích kníh pre deti.

Vydali ste knihu Úsmev na dobrú noc. Čo bolo pre vás inšpiráciou?

Každý rodič sa snaží svojmu dieťaťu vyčariť úsmev na tvári. Prišlo bolestivé obdobie, ktoré naše dieťa zle znášalo a prežívalo neuveriteľný smútok, prestalo sa smiať a prestalo prijímať potravu. Bolo to obdobie, keď synovi umrel dedo a tri mesiace na to prišiel do rodiny súrodenec. Bez lekárskej pomoci sme synovi pomôcť nedokázali. Navštívili sme odborníka. Zhodnotil, že dieťa je zdravé, že ide o výchovný problém a oboznámil nás s panovačnosťou u detí.

S detskou panovačnosťou sa stretáva čoraz viac rodičov a to v súvislosti s nástupom technokratickej doby. Ak sa panovačnosť vymkne spod kontroly, môže viesť až k závislosti od moci. Táto neľahká situácia nás prinútila v prvom rade zmeniť pohľad na výchovu. Lekár nám na riešenie našej situácie odporučil rozprávanie príbehov s ukážkou negatívneho a následne korektného správania. Rozprávky môžu byť jednou z ciest, ako dieťa naviesť na požadované sociálne formy správania. Pretože, keď sa dieťa stretáva so situáciou, ktorú pozná, mení sa jeho celkové sociálne správanie. Prostredníctvom rozprávok sme dokázali nadviazať komunikáciu so synom, a podarilo sa nám zvládnuť jeho dôležité vývojové obdobie vzdoru s úsmevom a zbaviť syna panovačného správania. Rozprávky dostali knižnú podobu.

Lucia Benková s knihou
Lucia Benková so svojou knihou, foto: Petra Oboňová

Zakomponovali ste o nej aj vaše znalosti zo psychológie a pedagogiky?

Pri písaní knihy som využila znalosti z psychológie a pedagogiky, poznatky z praxe a rady zo strany lekára. Knihu Úsmev na dobrú noc odporúčajú lekári ako pomôcku pre podporu a rozvoj emocionálnej inteligencie. Emócie majú veľký význam pre vývoj dieťaťa. Nie je vhodné ich potláčať, ale ani vyjadrovať neprimeraným spôsobom. V období vzdoru sa môže dieťa správať neovládateľne, pretože v tomto období ešte nedokáže ovládať svoje emócie.

Ako je vhodné riešiť obdobie vzdoru? Stačia na to rozprávané príbehy? A naučiť sa dieťaťu vôbec neustupovať?

Obdobie vzdoru je dôležité vývojové obdobie vyžadujúce si trpezlivosť. Snahou rodiča pri prejave vzdoru by malo byť upokojiť dieťa, zvládnuť jeho hnev spoločne a to bez odopierania lásky, bez trestania, bez vyhrážania, bez zahanbovania, bez zavádzania – sľubovania niečoho, čo rodič nedokáže splniť.

V snahe upokojiť dieťa je dôležité vytrvať. Nespoliehať sa na sľubovanie, podplácanie darčekmi. Vhodné je popísať dieťaťu ním vyjadrenú emóciu. Budovať si vzťah na dôvere.

Výchovné príbehy môžu byť nápomocné pri prechádzaní obdobím vzdoru, môžu byť vhodným variantom ako nadviazať s dieťaťom cieľavedome zameranú komunikáciu a pomáhajú upevňovať vzťah dôvery dieťaťa v rodiča.

Prečítajte si aj rozhovor so Slávkou Kubíkovou, ktorá napísala knihu o výchove Klub nerozbitných detí

Paleta života zajačika Čudovačika
Paleta života zajačika Čudovačika, foto: Petra Oboňová

Ako dlho trvalo, kým vaše rozprávky dostali knižnú podobu? Čo bolo pri realizácii to najťažšie?

Najťažšie pri realizácii bola časová náročnosť pri získavaní informácii. Celý proces spojený s vydaním knihy trval takmer rok.

Ako ste riešili financovanie knihy?

Samofinancovaním.

Existuje aj variant v anglickom jazyku, akým spôsobom ju ponúkate na zahraničný trh?

Knihu v anglickom jazyku ponúkam cez internetový obchod Amazon.com celosvetovo. Výhodou je, že knihy sa tlačia až po objednaní v požadovanom množstve.

K vašej knihe vznikla aj pieseň, kto je jej autorom?

Autorom piesne, ktorá vznikla ku knihe, je manžel Peter Benko. Pieseň Úsmev na dobrú noc naspievala muzikálová speváčka Sonička Findorová ml.

Povedzte nám niečo o voľnom pokračovaní, interaktívnej knihy Paleta života zajačika Čudovačika.

Kniha Paleta života zajačika Čudovačika prináša okrem morálnej hodnoty, možnosť pomôcť objaviť u detí lásku k prírode. Počas čítania sa z detí stávajú skutoční kúzelníci, ktorí pomáhajú zajačikovi fúkaním do knihy roztočiť veterné mlyny, točením knihy vytvoriť vír vo vode a mnoho ďalších nápadov ako chrániť prírodu. A to vďaka zábavnej interaktívnej zložke, ktorá prirodzene rozvíja číselnú predstavivosť, orientáciu na ploche, zrakové vnímanie a grafomotoriku hravým spôsobom. Nácvik grafomotorických úloh či hier prispieva k príprave dieťaťa na písanie, zvyšuje výtvarnú zručnosť. Ku knihe je možné stiahnuť pracovné listy pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky a pracovné listy a hry pre školákov, zamerané na podporu environmentálnej výchovy.

Kniha Paleta života zajačika Čudovačika získala prestížne ocenenie – 3. miesto v celonárodnej súťaži O najkrajší výrobok od mamky 2018. Usporiadateľom súťaže je jedinečný projekt zameraný na podporu tvorivých a kreatívnych mamičiek pod názvom Čo dokáže mama.

Máte dve deti a popritom pracujete, ako si zadeľujete svoj čas?

Keď mám čas, tak tvorím, väčšinou však tvorím spolu s deťmi. Podnetov k práci mám pri deťoch neúrekom. Ilustrácie v mojej druhej publikácii sú doplnené maľbami môjho päťročného syna.

Ako zvyknete tráviť svoj voľný čas?

Voľný čas využívame na prechádzky, cestovanie, vandrovanie, výlety s deťmi.

Čo považujete za svoj najdôležitejší krok?

Najsprávnejšie kroky smerujú vždy od srdca. Môj najdôležitejší krok viedol v snahe pomôcť nášmu synovi zvládnuť jeho bolestivé obdobie.

Prezradíte nám svoje ďalšie plány do budúcnosti? Rozmýšľate napísať ešte ďalšiu knihu?

Pracujem na príprave edukačnej knihy, ktorá bude opäť zacielená na environmentálnu výchovu. V dnešnej dobe je téma ochrany životného prostredia žiadaná a propagovaná celosvetovo v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, základných školách, ako aj v rámci rodinnej výchovy.

Skúste nám dať tri rady, pre ženy, ktoré by sa chceli vydať na cestu za vlastným snom.

Neváhajte sa vydať na cestu, na ktorej sa budete cítiť šťastnými, užitočnými, na ktorej môžete spraviť svet lepším aj pre ostatných. Nezabúdajte sa neustále vzdelávať v oblasti, ktorá vás napĺňa. Počúvajte a vážte si ľudí, ktorí vám dôverujú a vás podporujú na ceste za vašim snom.

Zdroj foto: Petra Oboňová

 

žiadne príspevky na zobrazenie