Zuzana Zamborská: Za posledných 10 rokov vzrástol nárast ženských anjelských investorov o 100%

0
Zuzana Zamborská: Za posledných 10 rokov vzrástol nárast ženských anjelských investorov o 100%

„S predsudkami treba pracovať,“ hovorí Zuzana Zamborská, ktorá už sedem rokov pomáha firmám expandovať do zahraničia. Pomohla im pôsobiť na viac ako 10 zahraničných trhoch.

Otvára témy inklúzie a diverzity, ktoré sú pre spoločnosť kľúčové. Spolu s ďalšími ženami založila dámsky investičný klub. Je stratég v oblasti marketingu, predaja, ľudských zdrojov. Aktuálne pracuje na svojich troch projektoch.

Pre Akčné ženy Zuzana Zamborská v rozhovore prezradila:

  • o založení dámskeho investičného klubu,
  • podľa čoho vyberajú, koho podporia,
  • koľko z celkových startupov tvoria ženy,
  • do akých startupov sa púšťajú ženy.

Zuzana, vy ste jednou zo štvorice žien, ktoré sa rozhodli založiť dámsky investičný klub. Ako skrzol tento nápad? Brali ste si príklad zo zahraničia?

Myšlienka vznikla, keď sme sa s ďalšou spoluzakladateľkou Luckou stretli v San Franciscu. Obe sme tam vtedy biznisovo žili a inšpirovalo nás investičné prostredie ako aj zapojenie žien do neho. Chceli sme pomôcť ženám v strednej a východnej Európe začať investovať. Veríme, že keď privedieme do investičného sveta viac žien, ukážeme vzory ženám. Zároveň zvýšime entrepreneurship (podnikanie) medzi ženami.

Ste štyri zakladateľky z rôznych oborov. Ako ste sa spojili?

Je vtipné, že s Luckou (vyššie spomenutá) sme sa prvýkrát stretli v San Franciscu, i keď sme obe Slovenky. Obe máme podobné zázemie zo startup prostredia. Následne sme oslovili Terku, ktorá má skúsenosti s rizikovým kapitálom (venture capital). Terka nedostatok žien v rámci oblasti rizikového kapitálu zažila na vlastnej koži. Potom sa k nám pridala Vlaďka s jej marketing startup profilom. Všetky sme sa viac menej poznali cez spoločných známych. Spojili sa v projekte Lumus, ktorým nám dáva úplný zmysel.

V rámci klubu podporujete startupy v regióne strednej a východnej Európy. Koľko percent žien zo startupov tvoria práve ženy?

U nás nie je podmienkou, že podporíme len startup, kde je zakladateľkou žena, ale priťahujeme najmä tie. Zároveň nás často oslovujú muži. V rámci investorov im chýbajú práve ženy a chcú vedieť ženský pohľad na biznis.

Prečítajte si aj: Predsudkov v rámci rodovej diverzity je mnoho

Podľa akých kritérií vyberáte projekty na podporu investícií?

Keďže ide o anjelské investovanie, tzn. vo veľmi skorej fáze, je ťažké pozerať sa na biznis výsledky. Skôr pozeráme na zakladateľov ako osobnosti a ich skúsenosti. Samozrejme, posudzujeme aj biznis a vertikál, v ktorom pôsobia, ale ako isto viete v tomto denne meniacom svete nie je vždy ľahké predikovať, kam sa trh posunie. Už teraz vznikajú startupy, ktoré ovplyvnia náš život o 10 rokov. Na druhej strane, i keď ide o anjelské investovanie, hľadáme startupy, ktoré už majú nielen nápad, ale už aspoň nejaký koncept, tzn. nejakú beta verziu, prvých odberateľov, atď.

Tiež je pre nás dôležité, aby sme my s investorkami vedeli startupu pomôcť či už naším know-how, sieťou alebo expertízou vo vertikále.

Čo sa vám podarilo už zrealizovať v rámci fondu za investíciu?

Zatiaľ máme za sebou tri investície – ide o rmunský HRTech Houston, litovský PetTech Zenoo a holanské trhovisko s ojazdenými bicyklami BikeFair. 

V tíme ste samé ženy, ešte stále ste všetky kamarátky?

Áno, povedala by som, že práve naopak skôr sa vzťahy prehlbujú. 

Rozdelili ste si prácu podľa talentov? Prezraďte nám, kto čo robí.

V rámci Lumus sme si úlohy rozdelili skôr podľa dlhoročných skúseností, preto má Terka, ktorá ma VC profil na starosti angel komunitu, Vlaďka marketing, Lucka s research profilom startupy a ich evaluáciu. Ja som zodpovedná za partnerstvá, keďže mám za sebou skúsenosti s predajom a marketingom.

Čo ponúka investičný klub? Prečo je pre startupy výhodná spolupráca s vami?

Tvoríme komunitu z celého sveta, ktorá chce pomôcť startupom. Nechceme byť len pasívnymi investorkami.

Ako sa vám vyvíjajú prvé podporené projekty? Ktorý je najúspešnejší?

Ťažko ešte vyhodnotiť úspešnosť, keďže Lumus a investície sú maximálne 1,5 roka staré. Zatiaľ však všetky projekty rastú a my sa im snažíme čo najviac pomôcť. Máme s nimi pravidelné stretnutia, kde diskutujeme ich potreby. Častokrát, keďže my sme ich anjelskí investori, pomáhame im cez naše kontakty a siete hľadať ďalšie kolo investícii, ktoré sú pri raste startupov  prirodzené.

Pracujete na diaľku, online systémom. Čo vnímate ako hlavný benefit a riziká? Na čo si treba dať pozor, ak podnikám alebo pracujem a riešim väčšinu vecí online? Čo býva zradné?

Tým, že sme každá na inom konci sveta, od začiatku fungujeme na diaľku. Ako hlavný benefit vidím flexibilitu, že môžeme sa vybrať i na dlhšie obdobie mimo domova a pracovať odtiaľ a tým, že sme zvyknuté byť online,  to v podstate nič nezmení.

Riziká či problémy – komunikácia – na nej stoja a padajú biznisy. Treba mať zadefinované kanály, systém, pravidelnosť či ako robiť pravidelný follow-up. Zároveň je dôležité vytvárať priestor na diskusie o dlhodobých víziách, ktoré sú veľmi dôležité, no pre operatívu posúvané. 

Do akých oblastí startupov sa púšťajú ženy? Čo je teraz „in“, resp. perspektívne?

Oblasti, do ktorých sa púšťajú, sú rôzne, nedá sa generalizovať. Čo však vždy najlepšie funguje, ak sa pustia do oblasti, s ktorou majú osobnú skúsenosť a chcú ju zmeniť, vďaka čomu vzniká i čoraz viac Femtechov (pozn. redakcie female technology – termín aplikovaný na kategóriu softvéru, diagnostiky, produktov a služieb, ktoré sa zameriavajú na zdravie žien).

Aký podiel majú ženy na investovaní?

Hoci nárast ženských anjelských investorov vzrástol o 100% za posledných 10 rokov, iba 15% investorov v regióne CEE sú ženy.

V porovnaní s inými krajinami:

  • CEE – 15% – vzrástol o 100% za posledných 10 rokov
  • Západná Európa – 11%
  • Severské krajiny (Nordics) – 20 %
  • USA – 29,5%
  • iba 3% fondov rizikového kapitálu je v CEE riadených ženami

Venujete sa témam inkluzivity a diverzity. Čo si máme pod tým predstaviť?

Ešte by som doplnila posledný z termínov v rámci DEI (diversity, equity and inclusion – diverzita, spravodlivosť a inklúzia). Ide o „equity“, čiže spravodlivosť. Nie že všetci majú mať rovnaké podmienky, ale podmienky majú byť vytvorené na základe ich potrieb. Pomáhame firmám tieto témy uchopiť komplexne a strategicky cez celý zamestnanecký, ale i zákaznícky cyklus a aby prispievali koniec koncu biznisovému výsledku. Pomáhame stanoviť správne metriky. Pracuje s firmami formou workshopov, gamifikácie témy (pozn. použitie herných prvkov v nehernom prostredí), auditu či partnerstva  – čiže stojíme po ich boku a konzultujeme im jednotlivé aktivity.

Pre uvedenie konkrétneho príkladu – vždy sa chceme uistiť, že témy DEI nie sú len vo fáze, kedy chceme získať nového zamestnanca/kyňu teda na sociálnych sieťach či webe. Sú prítomné i vo fáze pomôcť uspieť napr. formou mentoringu, buddy programu, fázy vzdelávania – školenia na danú tému a aj vo fáze rastu a odchodu – tu je veľkou agendou rodičovská dovolenka. Firmy práveže často robia chyby a majoritu aktivít robia len v prvej fáze. Zároveň dbáme i na to, aby ostatné oddelenia s témami pracovali. Napríklad v marketingu sa snažíme o autentickosť reklám. Taktiež o používania inkluzívneho jazyka v rámci predaja.

Založili ste aj BE-ID human spoločnosť, ktorá pomáha firmám uchopiť agendu inkluzivity a diverzity. Čo je najväčšou výzvou v tejto oblasti?

Komplexné uchopenie tém a prepojenie diverzity a inklúzie. Nie je to len téma ľudských zdrojov. Ako chobotnica však siaha do celej firmy. Konkrétne – vďaka diverzite vo firme viete osloviť väčšiu skupinu zákazníkov, viete vytvoriť produkty na mieru zákazníkom, expandovať na zahraničné trhy či lepšie inovovať. Povedzte si samy, kedy ste v poslednej dobe vytvorili nový projekt v homogénnej skupine.

Ideálom je žiť vo svete, kde je inakosť prirodzenou súčasťou a každý človek je jedinečný. Ono to tak ľahko a jednoducho znie. V čom vidíte vy najväčšie problémy, s ktorými sa firmy stretávajú?

Predsudky celkovo, ale aj voči téme DE&I. Predsudky predstavujú alfu a omegu diverzity a inklúzie. Predstavujú naučené vzorce nášho mozgu – skratky. I keď to slovo má negatívnu konotáciu, nie sú zlé, vďaka nim sa nezbláznime. Mozog vie vedome spracovať len 40 informácií za sekundu a nevedome až 11 milión. Dnes na nás vyskakuje milión informácii z každej strany. A práve predsudky sú prvou vecou, s ktorou je potrebné pracovať. Pri rozhodnutiach si treba uvedomiť, či mi pomáhajú alebo či mi a iným škodia a ako ich viem zmeniť.

Už viac ako osem rokov pomáhate firmám expandovať do zahraničia na európske trhy a aj do USA. V čom vidíte zmeny, ak porovnáte čas teraz a vtedy?

Na trhu je stále viac a viac firiem na trhu, ktoré z nášho regiónu chcú expandovať do zahraničia. Považujem to za veľmi dobré. Vďaka tomu sa na trhu nájde určite viac know-how a firiem, na ktoré sa môžete obrátiť s prosbou o radu. Zároveň vďaka pandémii Covid-19 je expanzia jednoduchšia, keďže firmy si uvedomili, že stretnutie nemusí prebiehať výlučne prezenčnou formou. Aby som uviedla príklad, expandovala som jeden fintech v rámci CEE regiónu a naším zákazníkom boli banky. Na každé jedno stretnutie sme museli cestovať do danej krajiny. Teraz už i korporácie zmenili nastavenie a prvé stretnutia sa dajú vybaviť online formou.

V čom tkvie podľa vás najväčší problém vo firmách? Dá sa to generalizovať?

Stále existuje veľa firiem, ktoré si neurobia dobrú domácu úlohu pred samotnou expanziou. Ide o detailný prieskum. V rámci prieskumu si vedia dopredu zmapovať dosť informácií a stanoviť ako napríklad definovať svoju UVP (unique value proposition – výnimočnosť) na daný trh, zmapovať konkurenciu aj cez mystery shopping, pripraviť si zmysluplnú marketingovú stratégiu na základe mapovania trhov. Firmy nechcú investovať do prvotného prieskumu. Avšak ten im však koniec koncov ušetrí mnoho financií pri expanzii a jej exekúcii. Nespália oveľa viac financií ako musia. Čiže najčastejšia chyba je, že veľa firiem sa do expanzie hrnie rýchlo a bez premyslenia.

Vy riešite investície, podnikanie. Do čoho však investujete svoj osobný čas vy?

Do vzdelávania, čítania, času v prírode, pohybu, času s rodinou. Venujem svoj čas veciam, ktoré ma posúvajú fyzicky a mentálne a dobíjajú mi energiu. 

Ste čerstvou mamou. Ako sa vám darí spájať materstvo a pracovné povinnosti?

Nazvala by som to jedným slovom agilita. Mamičky určite poznajú, že i keď si myslíte, že už máte režim, zrazu príde zmena. Adam je pre mňa prioritou, a preto ostatné projekty riešim časovo podľa jeho režimu. Mám obrovské šťastie, že mám okolo seba skvelú podporu manžela ako i cofounderiek z Lumusu či Meg z BE-ID human.

Poraďte tri oblasti, do ktorých by mala žena investovať.

Rodina, mentálny well-being a vzdelávanie.

Čo by ste priali každej žene vrátane seba?

Nebáť sa začať otvorene hovoriť o nápadoch a potrebách. Svet vám potom nájde niekoho, kto vám pomôže, prípadne ukáže cestu ako na to (úsmev).

Ďakujem za rozhovor.

Zdroj foto: archív Z. Z.

 

 

žiadne príspevky na zobrazenie