Dali by ste dieťaťu niektoré z najtradičnejších slovanských mien?

Každá kultúra má svoje špecifické mená a tá slovanská nie je výnimkou. Mnohé z mien typických pre Slovanov postupne upadlo do zabudnutia a dnes sa s nimi stretneme skôr v knihách alebo filmoch. Niektoré sa ale zachovali aj po rokoch a naďalej si nachádzajú svojich nositeľov, a to nielen v rodinách, ktoré si ctia slovanské zvyky a tradície.

Foto: www.pixabay.com

Beňadik

Nejde o typické slovanské meno s čistým slovanským pôvodom, no napriek tomu sa zaradilo medzi tie najobľúbenejšie. Vzniklo ako miestna verzia latinského mena Benedikt, čo znamená „blahoslavený“. Chlapci s týmto pomenovaním oslavujú meniny 22. marca.

Blahoboj

Len o 1 deň skôr má podľa rozšíreného slovenského kalendára meniny muž, ktorý „bojuje za blaho“. Blahobojov však dnes na Slovensku stretneme sotva. Vo verzii Bojan je známe skôr na území štátov bývalej Juhoslávie.

Blahomila

Mená, ktorých význam sa spája s pozitívnym vzťahom k dobru a blahu, sa v minulosti dávali aj dievčatám. Blahomila, známa tiež ako Milka alebo Blažka, je ženskou obdobou mužského mena Blahomil.

Bronislava

V pestrom zozname slovanských mien na B nechýba ani Bronislava, oslovovaná ako Broňa. Na rozdiel od vyššie uvedených mien je používané omnoho častejšie, obzvlášť v Poľsku. Jeho nositeľky u nás oslavujú meniny 14. októbra.

Ctibor

Málo používaným, no stále platným je meno Ctibor. Chlapec s týmto menom, ktoré má svoje miesto v kalendári 13. septembra a voláme ho takisto Boro alebo Borko, by mal byť šľachetným „ochrancom cti“.

Čestmíra

Meno s významom „mierumilovná“ či „tá, ktorá ctí mier“ sa niekedy dávalo iba slovenským a českým dievčatám. V oboch krajinách je obľúbené aj v súčasnosti, pričom jeho nositeľkám oslavujúcim meniny 8. januára sa v bežnej konverzácii hovorí Mirka alebo Česťa.

Dušan

Meno Dušan, v kalendári zapísané 26. mája, má pôvod v Srbsku, odkiaľ sa rozšíril aj do iných slovanských krajín. Pôvodne bolo známe v dlhšej verzii Duchoslav, podľa niektorých tiež ako Dušislav.

Ľudmila

Typické slovanské meno, ktoré sa v kalendári objavuje 16. septembra, sa začalo vo veľkom šíriť po tom, čo česká kňažná Ľudmila zohrala významnú úlohu pri kresťanskej osvete šírenej v Čechách. Nielen u našich západných susedov, ale aj u nás je dosť populárne aj v súčasnosti.

Miroslav

Jedno z najtradičnejších a v súčasnosti stále najpoužívanejších slovanských mužských mien znamená „mierumilovný“, prípadne „mier oslavujúci“. Nositelia tohto mena, ktorí oslavujú 29. marca, si nájdu svojich menovcov medzi mnohými osobnosťami minulosti aj súčasnosti.

Rastislav

Význam mena „ten, ktorý rastie“ sprevádzal kráľov, šľachticov, duchovných predstaviteľov, neskôr aj umelcov či významných športovcov. Meno, ktorého vlastníci oslavujú meniny 13. januára a často ich voláme Rasťo či Rastík, je obľúbené dodnes.

Zlatica

Populárnym slovanským menom je aj Zlatica, ktorú v kalendári nájdeme 28. februára. Meno si získalo pozornosť aj v neslovanských končinách, napríklad v starovekom Ríme, kde sa však využívala jeho obdobná variácia Aurélia.

Prečítajte si aj: Kreatívne úlohy a hádanky deťom zlepšujú motoriku a logiku

Zlatomír

Meno typické pre bulharský kalendár uznávajú aj slovenské matriky. Jeho nositelia oslavujú meniny 12. júna. Čo je dôležitejšie, meno znamená „zlatý mier“ alebo „zlatý svet“, čo môže takto pomenovaným chlapcom dodávať silu hľadať mier, pokoj a rovnováhu.

Želmíra

Dievčat s meninami 23. mája u nás príliš veľa nie je. Podstatne viac žien „prajúcich si mier“ stretneme medzi južnými Slovanmi. Tam ich ale na rozdiel od nás neoslovujú ako Želka či Žela, prípadne aj Mirka, čo je jednou z najčastejších ľudových verzií tohto mena.

Zoznam najtradičnejších slovanských mien dopĺňajú aj ďalšie, ktoré sa v našom kúte planéty nosili už roky dozadu. Vplyv iných kultúr, ktoré boli na slovanských územiach prítomné, však viaceré z nich poslal do zabudnutia. Ďalšie sa upravili alebo splynuli s inými variáciami mien, najmä tými s latinským, nemeckým či gréckym pôvodom.

Prečítajte si aj: Knihovníčka Vierka Némethová: zápis do knižnice stojí toľko ako zmrzlina, život dieťaťa však môže ovplyvniť vo veľkej miere