Ženy denne použijú vyše 100 chemikálií. Môže to byť aj nebezpečné?

0
Ženy denne použijú vyše 100 chemikálií. Môže to byť aj nebezpečné?
kozmetika unsplash

Asi nie je prekvapením, že ženy priemerne používajú dvakrát toľko výrobkov osobnej starostlivosti ako muži, a používajú omnoho viac chemikálií priamo na svoju pokožku. Aký môžu mať kozmetické prípravky vplyv na ich zdravie?

V kozmetických výrobkoch, parfémoch, výrobkoch osobnej starostlivosti a hygienických produktoch používajú ženy z USA každý deň priemerne 168 chemikálií. Zistilo sa to na základe výskumu neziskovej organizácie Environmental Working Group. Niektoré z týchto látok sú úplne neškodné, ale iné môžu poškodzovať endokrinný systém, obsahujú karcinogény a neurotoxíny. Väčšina z nich ani nebola z hľadiska bezpečnosti kontrolovaná predtým, ako sa objavila v regáloch predajní. Existuje rastúca obava, že stále chemické zaťaženie ženských organizmov z týchto výrobkov môže priamo súvisieť so zvýšenou mierou reprodukčných problémov a rakoviny u žien.

Výrobky na osobnú starostlivosť sa riadia Zákonom o potravinách, liekoch a kozmetike, ktorý nevyžaduje žiadnu kontrolu pred ich uvedením na trh. Až vtedy, keď zákazník zaregistruje sťažnosť týkajúcu sa bezpečnosti výrobku, môže ho skontrolovať Správa potravín a liečiv (FDA). Výrobca alebo distribútor kozmetiky je právne zodpovedný za to, aby zabezpečil, že predávaný výrobok je bezpečný, keď ho spotrebitelia používajú podľa pokynov na etikete alebo obvyklým alebo očakávaným spôsobom.

Súčasné predpisy vyhodnocujú chemické látky na báze jednotlivých produktov a stanovujú prijateľné limity pre každú chemickú látku na základe predpokladu, že spotrebitelia použijú len jeden výrobok a použijú ho podľa pokynov. Bohužiaľ, toto nezahrňuje všetky možnosti, ako spotrebitelia skutočne používajú výrobky. Priemerný muž používa päť až sedem výrobkov osobnej starostlivosti denne. Podľa jednej štúdie Enviromental Working Group priemerná žena používa deväť až dvanásť prípravkov a priemerná dospievajúca dievčina ich používa až sedemnásť!

Ak si to vynásobíme počtom všetkých zložiek, ktoré dané prípravky obsahujú, dostaneme už naozaj slušné číslo.

Prečítajte si aj rozhovor so zakladateľkou slovenskej značky prírodnej kozmetiky

Foto: pexels.com

Ako je to na Slovensku?

Kozmetický výrobok sa podľa Nariadenia vlády č. 658/2005 Z.z.definuje ako:

Kozmetický výrobok je látka alebo prípravok určený na použitie na vonkajšie časti ľudského tela a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány alebo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy“.

Čo musí spĺňať výrobca kozmetických výrobkov?

Podľa Úradu verejného zdravotníctva musí výrobca kozmetických výrobkov spĺňať rôzne náležitosti, a to napr.:

 • oprávnenie na podnikanie
 • rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky
 • odbornú a zdravotnú spôsobilosť
 • zavedenú správnu výrobnú prax
 • informačnú zložku o výrobku vrátane správy o bezpečnosti výrobku

Informačná zložka musí obsahovať nasledovné informácie a údaje: popis výrobku, popis výrobného postupu a vyhlásenie výrobcu o dodržaní správnej výrobnej praxe, dôkaz o deklarovaných vlastnostiach alebo účinku výrobku, údaje o testoch na zvieratách, ktoré boli vykonané výrobcom, jeho zástupcami alebo dodávateľmi na účely vývoja alebo posúdenia bezpečnosti výrobku alebo zložiek použitých na jeho výrobu, správu o bezpečnosti výrobku.

Čo musí obsahovať obal výrobku?

Na obale (vnútornom aj vonkajšom) musia byť nezmazateľným, čitateľným a viditeľným písmom uvedené nasledovné údaje:

 • obchodné meno a sídlo alebo meno výrobcu alebo dovozcu
 • priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby,
 • nominálny obsah v čase balenia,
 • dátum minimálnej trvanlivosti,
 • príslušné upozornenia (bezpečnostné vety, návod na použitie, špecifické bezpečnostné informácie, ktoré je potrebné dodržať pri používaní kozmetického výrobku),
 • výrobnú dávku,
 • funkciu alebo účel použitia výrobku,
 • zoznam zložiek.

Kto je za výrobok zodpovedný?

Ak je výrobok vyrobený v EÚ, tak zodpovednou osobu je výrobca alebo poverená osoba (musí mať písomné poverenie od výrobcu).

Ak je výrobok dovezený z krajiny mimo EÚ, zodpovednou osobu je dovozca (ktorý má sídlo v EÚ) alebo poverená osoba (ktorá ma písomné poverenie od dovozcu) alebo distribútor, ktorý výrobok uvádza pod svojim meno alebo obchodnou známkou, alebo ho nejakým spôsobom zmenil (prelial do iného obalu a pod.). Dovozcom je tá osoba alebo firma, ktorá dováža kozmetický výrobok z krajiny mimo EÚ.

Ak na obale nie  je uvedený výrobca ani dovozca, potom sa za zodpovednú osobu považuje práve distribútor (teda v prípade kontroly je on zodpovedný za výrobok).

Opatrenia zaväzujú aj dodávateľov

Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej Európskej Únii, musia plniť nové pravidlá používania chemických látok v zmysle európskej legislatívy – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Článok 33 Nariadenia zaväzuje dodávateľov výrobkov zistiť, či a v akej koncentrácii sa nachádzajú látky z kandidátskeho zoznamu vo výrobkoch. Tieto nebezpečné chemikálie sa nazývajú ako „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“, označujú sa aj ako SVHC.

Predpokladá sa, že výrobcovia vedia, z čoho sú zložené ich výrobky. To však neznamená, že vedia podrobné zloženie látok a prípravkov vo výrobkoch, ktoré predávajú. Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dokument, ktorý by mal poskytovať komplexné informácie o látke alebo zmesi. Obsahuje informácie o prítomnosti látok, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné, avšak často nie sú uvedené presné koncentrácie látok.

Na aké látky si dať pozor v kozmetických výrobkoch?

Okrem vyššie uvedeného zoznamu látok SVHC, je vo všeobecnosti vhodné vyhnúť sa kozmetike, ktoré obsahujú tieto látky:

 • ftaláty (Butylsulfát, DBP, Dietylsulfát, DEP) – ohrozujú reprodukčné schopnosti
 • rozpúšťadlá (Ethyl acetat, Butyl acetat)
 • parabény (Methyl, Ethyl, Benzyl, Propyl, Butyl-parabén, E214, E126) – hromadia v ženskom tele estrogén
 • triphenyl phosphate – TPHP/TPP – napr. v laku na nechty
 • parafín (Parrafinum Liquidum, Mineral Oil, Light mineral Oil, Vaselina, Paraffinum Perliquidum, Liquid)
 • silikón (dimethycone, methicone) môžu spôsobovať akné, vyrážky alebo alergiu
 • DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine) – látky, ktoré vedú k poruchám imunity
 • glykoly (Propylen glykol-PG, Propylen glykol-PEG, Ethylen glykol-EG) – napr. v krémoch, zaťažujú obličky
 • sodium lauryl sulfate (SLS) a sodium laureth sulfate (SLES)
 • formaldehyd (formalín, metanal, metylaldehyd, oxometán, oxymetylén) – narúša imunitný systém
 • ťažké kovy ako olovo, kadmium, arzén či nikel – nájdete ich v maskarách, rúžoch
 • ortuť (timerosal, oxid ortuťnatý, merkurochróm alebo fenyloctan ortutnatý) – často ho obsahujú rúže
 • hliník (aluminium) – nachádza sa najmä v antiperspirantoch
 • toluén – nachádza sa hlavne v lakoch na vlasy
 • mastenec (talc) – nájdete ho najmä v púdroch
 • triclosan – má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, keď sa dostane do vody
 • dimethicon (polymethylsiloxan, E 900) – upcháva kožné póry
 • galaxolid a tonalid– nájdete v napr. parfémoch

Pozor na neoverených výrobcov!

Na záver – je lepšie kupovať radšej známu kozmetiku a radšej si dávať pozor pred lacnými neoverenými prípravkami, ktoré nakúpite napríklad cez Aliexpress.

Taktiež môžete siahnuť po slovenských výrobcoch, ktorí ponúkajú prírodnú a bio kozmetiku. Prírodná kozmetika môže obsahovať aj syntetické zložky, ale bio kozmetika obsahuje výlučne prírodné zložky. Takýto certifikovaný výrobok je cenovo takmer rovnako dostupný ako bežná komerčná kozmetika. Plaťte za kvalitu, neplaťte za známu značku, ktorá môže byť plná chémie.

Zdroj foto: unsplash.com

Zdroj: guardian.com, www.uvzsr.sk, www.ekotox.sk

 

 

žiadne príspevky na zobrazenie